YKS Konuları ve Soru Dağılımı Nasıldır?
Kategorilerimiz
06 EKİM 23
Devamını Oku

27 EYLÜL 23
Devamını Oku

06 KASIM 22
Devamını Oku

06 KASIM 22
Devamını Oku

YKS Konuları ve Soru Dağılımı Nasıldır?
Blog YazarıBlog Tarihi 11-09-2022

YKS Konuları ve Soru Dağılımı Nasıldır?

YKS konuları ve soru dağılımı, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) sorulan derslerde hangi konudan kaç soru çıktığını gösteren bir tablodur. Eğer siz de sınava hazırlık sürecindeyseniz hem sınavda çıkan konular hakkında bilgi sahibi olmak hem de etkili bir ders çalışma programı hazırlamak için YKS konuları ve soru dağılımı tablosunu incelemelisiniz. 

YKS Konuları ve Soru Dağılımı 

YKS konuları ve soru dağılımı tabloları derslere göre düzenlenir ve şu şekilde sıralanabilir:

 1. TYT Fizik konuları ve soru dağılımı
 2. AYT Fizik konuları ve soru dağılımı
 3. TYT Kimya konuları ve soru dağılımı
 4. AYT Kimya konuları ve soru dağılımı
 5. AYT Edebiyat konuları ve soru dağılımı
 6. TYT Geometri konuları ve soru dağılımı
 7. AYT Geometri konuları ve soru dağılımı
 8. TYT Matematik konuları ve soru dağılımı
 9. AYT Matematik konuları ve soru dağılımı
 10. TYT Biyoloji konuları ve soru dağılımı
 11. AYT Biyoloji konuları ve soru dağılımı
 12. TYT Türkçe konuları ve soru dağılımı
 13. TYT Coğrafya konuları ve soru dağılımı
 14. AYT Coğrafya konuları ve soru dağılımı
 15. TYT Tarih konuları ve soru dağılımı
 16. AYT Tarih konuları ve soru dağılımı
 17. TYT Din Kültürü konuları ve soru dağılımı
 18. AYT Din Kültürü konuları ve soru dağılımı
 19. TYT Felsefe konuları ve soru dağılımı
 20. AYT Mantık konuları ve soru dağılımı
 21. AYT Felsefe konuları ve soru dağılımı
 22. AYT Psikoloji konuları ve soru dağılımı
 23. AYT Sosyoloji konuları ve soru dağılımı

YKS konularına çalışmak için ilk olarak derslerin soru dağılımı tabloları incelenmelidir. Aşağıda TYT ve AYT derslerinin soru dağılımları özet olarak anlatılmıştır. İlgili linklere tıklayarak tabloları görüntüleyebilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz. 

1. TYT Fizik Konuları ve Soru Dağılımı

TYT Fizik konularından sınavda toplam 7 adet soru sorulur.TYT Fizik konuları ve soru dağılımı, en fazla Optik, Hareket ve Kuvvet ile Isı, Sıcaklık ve Genleşme konularından soru sorulacak şekilde düzenlenmiştir.

TYT Fizik konuları arasında en çok soru çıkan konu Optik’tir. Optik ünitesinden genellikle her yıl en az 1 tane olmak kaydıyla soru sorulmaktadır.

2. AYT Fizik Konuları ve Soru Dağılımı

AYT Fizik konularından sınavda toplam 13 adet soru sorulur.AYT Fizik konuları ve soru dağılımı, en çok Çembersel Hareket, Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar ile İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler konularından soru sorulacak şekilde belirlenmiştir.

AYT Fizik konuları arasında en çok soru gelen konu İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler’dir. İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler ünitesi birçok konu ile ilgili olduğundan AYT Fizik Testi’nde en çok soru çıkan konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

 

3. TYT Kimya Konuları ve Soru Dağılımı

TYT Kimya Testi’nde soru sayısı 7 adet olarak belirlenmiştir.TYT Kimya konuları ve soru dağılımı, en fazla Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, Maddenin Halleri ve Karışımlar konularından soru sorulacak şekilde ayarlanmaktadır. 

TYT Kimya konuları arasında Maddenin Halleri konusundan ağırlıklı olarak soru çıkmaktadır. Çünkü Maddenin Halleri konusu, TYT Kimya dersinde yer alan diğer pek çok konunun temelini oluşturmaktadır.

4. AYT Kimya Konuları ve Soru Dağılımı

AYT Kimya Testi’nde soru sayısı 13 adet olarak belirlenmiştir.AYT Kimya konuları ve soru dağılımı, en çok Organik Kimya, Sıvı Çözeltiler, Kimya ve Elektrik konularından soru sorulacak şekilde belirlenmektedir. 

AYT Kimya konuları arasında sınavda en çok Organik Kimya ünitesinden soru gelmektedir. Bu yüzden Organik Kimya konusuna birçok öğrenci detaylı bir şekilde çalışmaktadır. Siz de sayısal bölümü öğrencisiyseniz ders çalışma programınızı bu yönde şekillendirebilirsiniz.

5. AYT Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımı

AYT Edebiyat Testi’nde soru sayısı 24 adet olarak belirlenmiştir.AYT Edebiyat konuları ve soru dağılımı, en çok Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı, Divan Edebiyatı ve Anlam Bilgisi konularından soru sorulacak şekilde belirlenmektedir.

AYT Türk Dili ve Edebiyatı konuları arasında en çok soru gelen ünite Anlam Bilgisi ünitesidir. Anlam Bilgisi ünitesi kapsamlı bir ünitedir ve öğrencilerin AYT Edebiyat Testi’nde en çok karşılaştığı konulardan biridir. 

6. TYT Geometri Konuları ve Soru Dağılımı

TYT Geometri soruları toplam 10 adettir.TYT Geometri konuları ve soru dağılımı, en fazla Dikdörtgen, Katı Cisimler, Açılar ve Üçgenler konularından soru sorulacak şekilde ayarlanmıştır. 

TYT Geometri konuları arasında en çok soru ile karşılaşılan konu Açılar ve Üçgenler’dir. TYT Geometri dersinde Açılar ve Üçgenler konusu sonraki diğer konuların temelini oluşturduğundan önemlidir ve en çok soru bu konudan gelir.

7. AYT Geometri Konuları ve Soru Dağılımı

AYT Geometri soruları toplam 9 adettir.AYT Geometri konuları ve soru dağılımı, en çok Doğrunun Analitiği, Çember ve Daire ile Katı Cisimler konularından soru sorulacak şekilde ayarlanmıştır. 

AYT Geometri konuları arasında en çok soru gelen kısım analitik geometridir. AYT Geometri sorularını TYT Geometri sorularından ayıran en büyük fark budur.

 

 

8. TYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı

TYT Matematik Testi’nde soru sayısı toplam 40 adettir.TYT Matematik konuları ve soru dağılımı, en fazla Fonksiyonlar, Temel Kavramlar ve Problemler konularından soru sorulacak şekilde düzenlenmiştir. 

Temel Yeterlilik TestiMatematik konuları arasında en çok soru gelen konu Problemler’dir. TYT Matematik daha çok öğrencinin yorum becerisini ölçmeye yönelik olduğu için Problemler ünitesi, her yıl en çok soru gelen kısımdır.

9. AYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı

AYT Matematik Testi’nde toplam 31 adet Matematik sorusu vardır. AYT’de Matematik dersinden bazı senelerde 30, bazı senelerde 31 soru sorulmuştur. Geri kalan sorular ise Geometri dersinden sorulur.AYT Matematik konuları ve soru dağılımı, en çok Trigonometri, İntegral ve Türev konularından soru sorulacak şekilde düzenlenmiştir.

AYT Matematik konuları arasında öğrencilere en çok soru sorulan ünite İntegral’dir. İntegral konusu, Türev’in tersidir ve önce Türev’i öğrenip daha sonra İntegral’i öğrenmek daha mantıklı olacaktır.

10. TYT Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımı

TYT Biyoloji Testi’nde öğrencilere toplam 6 soru sorulur.TYT Biyoloji konuları ve soru dağılımı, en fazla Hücre Bölünmeleri ve Üreme, Canlıların Sınıflandırılması ile Kalıtım konularından soru sorulacak şekilde düzenlenir. 

TYT Biyoloji konuları arasında en çok soru gelen ünite Kalıtım olarak karşımıza çıkar. Kalıtım konusundan genel olarak her sene 1 adet soru sorulmaktadır.

11. AYT Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımı

AYT Biyoloji Testi’nde öğrencilere toplam 13 soru sorulur.AYT Biyoloji konuları ve soru dağılımı, en çok Bitki Biyolojisi, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi ile Genetik Şifre ve Protein Sentezi konularından soru sorulacak şekilde belirlenmiştir.

AYT Biyoloji konuları arasında en çok soru gelen ünite Bitki Biyolojisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bitki Biyolojisi ünitesi oldukça detaylı bir ünitedir ve sayısal öğrencilerinin bu konuya kapsamlı bir şekilde çalışması gerekir.

12. TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı

TYT Türkçe Testi soru sayısı toplam 40 adettir.TYT Türkçe konuları ve soru dağılımı, en fazla cümlede anlam, paragraf ve dil bilgisi konularından soru sorulacak şekilde düzenlenmiştir. 

TYT Türkçe konuları arasında en çok paragraf soruları sorulmaktadır. Öyle ki bazı dil bilgisi konuları da paragraf içerisinde sorulabilir. Bu yüzden öğrencinin okuma hızını geliştirmesi gerekmektedir.

13. TYT Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımı

TYT Coğrafya Testi soru sayısı toplamda 5 adet olarak belirlenmiştir.TYT Coğrafya konuları ve soru dağılımı, en fazla İç ve Dış Kuvvetler, Nüfus ve Yerleşme ile İklim Bilgisi konularından soru sorulacak şekilde düzenlenmektedir. 

TYT Coğrafya soru dağılımı listesinde en çok İklim Bilgisi ünitesine ağırlık verildiği görülmektedir. Çünkü İklim Bilgisi ünitesi oldukça kapsamlıdır ve birçok Coğrafya konusunu öğrenmek için mutlaka bilinmesi gereken bir ünitedir.

14. AYT Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımı

AYT Coğrafya Testi’nde öğrencilere toplamda 17 adet soru sorulur.AYT Coğrafya konuları ve soru dağılımı, en çok Türkiye Ekonomisi,  Ekosistem ile Bölgeler ve Ülkeler konularından soru sorulacak şekilde belirlenmiştir. 

AYT Coğrafya konuları arasında öğrencilerin sınavda en çok karşılaştığı konu Ekosistem’dir. Dolayısıyla Ekosistem ünitesini ekstra özen göstererek öğrenmek gerekir.

15. TYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımı

TYT Tarih Testi soru sayısı toplamda 5 adettir.TYT Tarih konuları ve soru dağılımı, en fazla Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri, Milli Mücadele ve İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası konularından soru sorulacak şekilde belirlenmektedir. 

TYT Tarih soruları daha çok Milli Mücadele ünitesinden soru sorulacak şekilde düzenlenmiştir. Milli Mücadele ünitesi, ÖSYM’nin AYT Tarih Testi’nde en çok sorduğu ünitelerden biridir.

 

 

16. AYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımı

AYT Tarih Testi soru sayısı toplamda 21 adettir.AYT Tarih konuları ve soru dağılımı, en çok 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya, Atatürkçülük ve Türk İnkılabı ile Milli Mücadele konularından soru sorulacak şekilde belirlenmektedir.

AYT Tarih konuları arasında ÖSYM’nin en çok ağırlık verdiği konu Milli Mücadele ünitesidir. Milli Mücadele ünitesi, TYT Tarih Testi’nde de en çok çıkan konudur.

17. TYT Din Kültürü Konuları ve Soru Dağılımı

TYT Din Kültürü Testi’nde öğrencilere toplam 5 adet soru sorulur.TYT Din Kültürü konuları ve soru dağılımı, en fazla Gençlik ve Değerler, Bilgi ve İnanç ile Vahiy ve Akıl konularından soru sorulacak şekilde ayarlanmaktadır. 

TYT Din Kültürü Testi’nde sorular öğrencinin hem bilgi düzeyini hem de yorum yapma kapasitesini ölçmeyi amaçlar. TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin en ana konularından biri Bilgi ve İnanç olduğundan bu ünite hemen her yıl en çok soru gelen kısım olmuştur.

18. AYT Din Kültürü Konuları ve Soru Dağılımı

AYT Din Kültürü Testi soru sayısı toplamda 6 adettir.AYT Din Kültürü konuları ve soru dağılımı, en çok Kur’an’dan Mesajlar, İslam ve Bilim ile İnançla İlgili Meseleler konularından soru sorulacak şekilde belirlenmiştir.

AYT Din Kültürü konuları arasında daha çok İslam ve Bilim ünitesinden soru gelmektedir. İslam ve Bilim ünitesi, hemen her yıl ÖSYM’ninAlan Yeterlilik Testleri’ndesoru sorduğu bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

19. TYT Felsefe Konuları ve Soru Dağılımı

TYT Felsefe’de öğrencilere toplam 5 adet soru sorulmaktadır.TYT Felsefe konuları ve soru dağılımı, en fazla Bilgi Felsefesi, Ahlak Felsefesi ve Felsefenin Konusu konularından soru sorulacak biçimde ayarlanmaktadır. 

TYT Felsefe soru dağılımı tablosunda en çok Bilgi Felsefesi ünitesine ağırlık verildiği görülmektedir. Felsefenin Konusu ünitesinden sonra felsefi akımlar işlenmektedir ve bu akımlar arasında en çok Bilgi Felsefesi konusuna ağırlık verilir.

20. AYT Mantık Konuları ve Soru Dağılımı

AYT Mantık Testi’nde her sene ortalama 3 adet soru sorulur. AYT Mantık konuları ve soru dağılımı, en çok Mantığa Giriş ve Klasik Mantık ünitelerinden soru gelecek şekilde düzenlenmektedir.

AYT Mantık konuları, AYT Felsefe Grubu Testi kapsamında sorulmaktadır. AYT Mantık Testi’nde öğrencinin hem yorum becerisi hem de bilgi düzeyi ölçülür.

21. AYT Felsefe Konuları ve Soru Dağılımı

AYT’de ortalama 3 ya da 4 adet Felsefe sorusu sorulur. AYT Felsefe konuları ve soru dağılımı, en çok Bilgi Felsefesi ve Varlık Felsefesi ünitelerinden soru çıkacak biçimde hazırlanmaktadır.

AYT Felsefe soru dağılımlarını detaylı bir şekilde incelemek içinAYT Felsefe Grubu konuları ve soru dağılımıtablosuna bakılmalıdır. AYT Felsefe konuları ile TYT Felsefe konuları aynıdır.

22. AYT Psikoloji Konuları ve Soru Dağılımı

AYT’de Psikoloji konularından ortalama 3 adet soru gelir. Soru sayısı her sene değişebilir. AYT Psikoloji konuları ve soru dağılımı, en fazla Psikoloji Bilimini Tanıyalım ile Öğrenme, Bellek, Düşünme ünitelerinden soru gelecek biçimde ayarlanmıştır.

AYT Psikoloji konuları, AYT Felsefe Grubu Testi içerisinde yer almaktadır. Sözel bölümü öğrencilerinin rakiplerinden önde olmak için AYT Psikoloji konularını detaylı bir şekilde çalışıp bol soru çözmesi önemlidir.

23. AYT Sosyoloji Konuları ve Soru Dağılımı

AYT’de Sosyoloji konularından genellikle 3 adet soru çıkmaktadır. AYT Sosyoloji konuları ve soru dağılımı, en çok Sosyolojiye Giriş, Birey ve Toplum ile Toplumsal Değişme ve Gelişme ünitelerinden soru gelecek şekilde düzenlenmiştir.

AYT Sosyoloji konuları, AYT Felsefe Grubu Testi kapsamında sorulmaktadır. AYT Sosyoloji konularından sınavda az soru gelse de sözel bölümü öğrencilerinin rakiplerinden önde olmak için bu derse önem vermesi gerekir.

Yorum Yap

Profil Görsel
Kursuna Kayıt Oldu
Eğitim Danışmanımız ile iletişime geç.
Hemen Ara
+90 0850 840 54 37
Whatsapp ile destek al
İletişime geçmek için tıkla
Menüyü Kapat