AYT Nedir? AYT Ne Demek?
AYT Nedir? AYT Ne Demek?
Blog Yazarı Fatmanur İmancıBlog Tarihi 04-09-2022

AYT Nedir? AYT Ne Demek?

AYT, lise ya da dengi öğretim kurumlarında son sınıf olan öğrencilerin üniversiteye başlayabilmek için girdikleri bir sınav türüdür. AYT, üniversiteye giriş sınavının TYT’den sonraki ikinci oturumdur.

AYT, üniversitelerin dört senelik lisans programlarında okumak isteyen aday öğrencilerin girdiği bir testtir. Eğer aday öğrenciler iki yıllık ön lisans okumak istiyorlarsa AYT’ye girme zorunlulukları yoktur.

AYT Açılımı Nedir?

AYT açılımı Alan Yeterlilik Testi olarak geçmektedir.

İlk defa 2016-2017 öğretim yılında yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT), üniversitelerin dört senelik lisans programlarında okumak isteyen aday öğrencilerin girdiği sınavın ikinci oturumudur.

AYT Başvurusu Nasıl Yapılır?

AYT başvurusunda bulunmak için ÖSYM’den bizzat işlem yapılması gerekmektedir. Üniversiteye girmek isteyen aday öğrenciler ÖSYM’nin mobil uygulamasından ya da web sitesi üzerinden başvuru işlemi gerçekleştirebilir. Ayrıca ÖSYM başvuru merkezlerinden birine bizzat gidilip AYT başvurusu yapabilir. 

AYT’ye Kimler Girebilir?

AYT’ye şu kişiler girebilir:

 • Lise mezunu olan öğrenciler
 • Sınav süresi içinde liseden mezun olacak öğrenciler
 • Açık öğretim liselerinden mezun olanlar
 • İki yıllık ya da dört yıllık üniversite mezunları
 • TYT Sınavı'na girenler

AYT Kaç Dakikadır?

AYT sınav süresi toplamda 180 dakikadır. 

AYT’ye giren kişiler, sınavın ilk 135 dakikasında ve sınavın son 15 dakikasında sınav salonundan ayrılamaz. Herhangi bir nedenden ötürü sınav alanından ayrılan kişiler, sınav salonuna geri alınmamakla birlikte sınavları da geçersiz sayılmaktadır.

AYT’de Hangi Derslerden Sınava Girilir?

AYT’de şu derslerden sınava girilir:

 • Matematik
 • Geometri
 • Fizik
 • Kimya
 • Biyoloji
 • Edebiyat
 • Coğrafya
 • Tarih
 • Felsefe
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

AYT Matematik Konuları Nelerdir?

AYT Matematik konuları şunlardır:

 • Temel Kavramlar
 • Sayı Basamakları
 • Bölme ve Bölünebilme
 • EBOB – EKOK
 • Rasyonel Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran - Orantı
 • Denklem Çözme
 • Problemler
 • Kümeler
 • Kartezyen Çarpım
 • Mantık
 • Fonskiyonlar
 • Polinomlar
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Permütasyon ve Kombinasyon
 • Binom ve Olasılık
 • İstatistik
 • Karmaşık Sayılar
 • 2. Dereceden Eşitsizlikler
 • Parabol
 • Trigonometri
 • Logaritma
 • Diziler
 • Limit
 • Türev
 • İntegral
 • Polinomlar
 • Polinomlarda Değer Bulma
 • Bölme Yapmadan Kalan Bulma
 • Çarpanlara Ayırma
 • İkinci Dereceden Denklemler
 • Karmaşık Sayılar Kümesi
 • Karmaşık Sayılarda Dört İşlem
 • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
 • Eşitsizlik Sistemi
 • İkinci Dereceden Bir Değişkenli Fonksiyonlar (Parabol)
 • Parabolün Denkleminin Belirlenmesi
 • Üstel Fonksiyon
 • Logaritma Fonksiyonu
 • Logaritma
 • Diziler
 • Limit ve Süreklilik - 1
 • Limit ve Süreklilik - 2
 • Limit ve Süreklilik - 3
 • Limit ve Süreklilik - 4
 • Türev ve Uygulamaları - 1
 • Türev ve Uygulamaları - 2
 • Türev ve Uygulamaları - 3
 • Türev ve Uygulamaları - 4
 • Türev ve Uygulamaları - 5
 • Türev ve Uygulamaları - 6
 • İntegral Uygulamaları - 1
 • İntegral Uygulamaları - 2
 • İntegral Uygulamaları - 3
 • İntegral Uygulamaları - 4
 • İntegral Uygulamaları - 5
 • İntegral Uygulamaları - 6
 • İntegral Uygulamaları - 7
 • İntegral Uygulamaları - 8

AYT Geometri Konuları Nelerdir?

AYT Geometri konuları şunlardır:

 • Temel Kavramlar
 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Açılar
 • Özel Üçgenler
 • Açıortay
 • Kenarortay
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Benzerlik
 • Açı Kenar Bağıntıları
 • Çokgenler
 • Özel Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler (Uzay Geometri)
 • Çemberin Analitiği
 • Geometrik Kavramlar
 • Üçgende Açı Bağıntıları
 • Üçgen Çeşitleri / Eşlik
 • Üçgende Açı – Kenar Bağıntıları
 • Dik Üçgen
 • Dik Üçgen II
 • İkizkenar – Eşkenar Üçgen
 • Açıortay
 • Kenarortay
 • Benzerlik I
 • Benzerlik II
 • Benzerlik III
 • Üçgende Alan I
 • Üçgende Alan II
 • Üçgende Alan III
 • Dörtgenler
 • Yamukta Açı
 • Yamukta Alan
 • Paralelkenarda Açı
 • Paralelkenarda Alan
 • Eşkenar Dörtgen – Deltoid
 • Dikdörtgen
 • Kare
 • Çokgenler
 • Çemberde Açı I
 • Çemberde Açı II
 • Çemberde Uzunluk I
 • Çemberde Uzunluk II
 • Dairede Alan I
 • Dairede Alan II
 • Trigonometri I
 • Trigonometri II
 • Trigonometri III
 • Trigonometri IV
 • Trigonometri V
 • Trigonometri VI
 • Trigonometri VII
 • Trigonometri VIII
 • Dik Koordinat Sistemi
 • Doğrunun Analitik İncelenmesi I
 • Doğrunun Analitik İncelenmesi II
 • Dönüşüm Geometrisi I
 • Dönüşüm Geometrisi II
 • Katı Cisimler I
 • Katı Cisimler II
 • Katı Cisimler III
 • Çemberin Analitik İncelenmesi I
 • Çemberin Analitik İncelenmesi II

AYT Fizik Konuları Nelerdir?

AYT Fizik konuları şunlardır:

 • Vektörler
 • Kuvvet, Tork ve Denge
 • Kütle Merkezi
 • Basit Makineler
 • Hareket
 • Newton’un Hareket Yasaları
 • İş, Güç ve Enerji II
 • Atışlar
 • İtme ve Momentum
 • Elektrik Alan ve Potansiyel
 • Paralel Levhalar ve Sığa
 • Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet
 • İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler
 • Çembersel Hareket
 • Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum
 • Kütle Çekim ve Kepler Yasaları
 • Basit Harmonik Hareket
 • Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar
 • Atom Modelleri
 • Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği
 • Radyoaktivite
 • Özel Görelilik
 • Kara Cisim Işıması
 • Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
 • Vektörler
 • Bağıl Hareket
 • Newton'un Hareket Yasaları
 • Eylemsizlik Yasası
 • Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket - 1
 • Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket - 2
 • Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket - 3
 • İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket
 • Enerji ve Hareket - 1
 • Enerji ve Hareket - 2
 • İtme ve Çizgisel Momentum - 1
 • İtme ve Çizgisel Momentum - 2
 • Tork - 1
 • Tork - 2
 • Kütle Merkezi
 • Basit Makinalar
 • Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
 • Elektriksel Potansiyel
 • Düzgün Elektrik Alan ve Sığa - 1
 • Düzgün Elektrik Alan ve Sığa - 2
 • Manyetizma ve Manyetik İndüklenme-1
 • Manyetizma ve Manyetik İndüklenme-2
 • Manyetizma ve Manyetik İndüklenme-3
 • Alternatif Akım - Transformatörler
 • Düzgün Çembersel Hareket - 1
 • Düzgün Çembersel Hareket - 2
 • Dönerek Öteleme Hareketi
 • Açısal Momentum
 • Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Yasaları
 • Basit Harmonik Hareket - 1
 • Basit Harmonik Hareket - 2
 • Dalga Mekaniği - 1
 • Dalga Mekaniği - 2
 • Dalga Mekaniği - 3
 • Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
 • Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
 • Radyoaktivite
 • Özel Görelilik - Kuantum Fiziğine Giriş
 • Fotoelektrik Olay
 • Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu  
 • Görüntüleme Teknolojileri
 • Yarı İletken Teknolojisi - Süper İletkenler

AYT Kimya Konuları Nelerdir?

AYT Kimya konuları şunlardır:

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Kimyasal Hesaplamalar
 • Kimyanın Temel Kanunları
 • Asit, Baz ve Tuz
 • Maddenin Halleri
 • Karışımlar
 • Doğa ve Kimya
 • Kimya Her Yerde
 • Modern Atom Teorisi
 • Gazlar
 • Sıvı Çözeltiler
 • Kimyasal Tepkimelerde Enerji
 • Kimyasal Tepkimelerde Hız
 • Kimyasal Tepkimelerde Denge
 • Asit-Baz Dengesi
 • Çözünürlük Dengesi
 • Kimya ve Elektrik
 • Organik Kimyaya Giriş
 • Organik Kimya
 • Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
 • Entalpi Değişimi - Entalpi Türleri
 • Entalpi Hesaplamaları
 • Tepkime Hızının Ölçülmesi ve Hız Hesaplamaları
 • Hıza Etkiyen Faktörler - Deneysel Hız - Mekanizmalı Tepkimeler
 • Denge İfadesi - Dengenin Özellikleri
 • Denge Hesaplamaları - Dengeye Etki Eden Faktörler   
 • Suyun Otoiyonizasyonu - Asitler ve Bazlar
 • Zayıf Asit Baz Dengesi - Nötrleşme
 • Çözünürlük Denklemi ve Hesaplamaları
 • Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
 • İndirgenme - Yükseltgenme Tepkimeleri
 • Aktiflik
 • Sıvı Piller
 • Pil Potansiyeline Etki Eden Faktörler - Derişim Pilleri
 • Elektroliz
 • Organik ve Anorganik Bileşikler
 • Elektron Nokta Yapıları - Molekül Şekilleri
 • Alkanlar
 • Alkanlar - II
 • Alkenler
 • Alkenler - II
 • Alkinler
 • Aromatik Bileşikler
 • Fonksiyonel Gruplar - Alkoller-1
 • Alkoller - 2
 • Eterler
 • Aldehitler
 • Ketonlar
 • Karboksilik Asitler
 • Esterler
 • Fosil Yakıtlar, Alternatif En. Kaynakları, Sürdürebilirlik, Nanoteknoloji

AYT Biyoloji Konuları Nelerdir?

AYT Biyoloji konuları şunlardır:

 • Sinir Sistemi
 • Endokrin Sistem ve Hormonlar
 • Duyu Organları
 • Destek ve Hareket Sistemi
 • Sindirim Sistemi
 • Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi
 • Solunum Sistemi
 • Üriner Sistem (Boşaltım Sistemi)
 • Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
 • Komünite Ekolojisi
 • Popülasyon Ekolojisi
 • Genden Proteine
 • Canlılarda Enerji Dönüşümleri
 • Bitki Biyolojisi
 • Canlılar ve Çevre
 • İnsanda Sinir Sistemi
 • İnsanda Sinir Sistemi 2
 • Endokrin Sistem
 • Endokrin Sistem 2
 • Duyu Organları
 • Duyu Organları 2
 • Destek ve Hareket Sistemi
 • Destek ve Hareket Sistemi 2
 • Sindirim Sistemi
 • Sindirim Sistemi 2
 • Besinlerin Kimyasal Sindirimi
 • Dolaşım Sistemi ve Bağışıklık
 • Dolaşım Sistemi ve Bağışıklık 2
 • Dolaşım Sistemi ve Bağışıklık 3
 • Dolaşım Sistemi ve Bağışıklık 4
 • Solunum Sistemi
 • Solunum Sistemi 2
 • Boşaltım Sistemi
 • Boşaltım Sistemi 2
 • İnsanda Üreme Sistemi
 • İnsanda Üreme Sistemi 2
 • Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
 • Komünite ve Popülasyon Ekolojisi 2
 • Genden Proteine
 • Genden Proteine 2
 • Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
 • Hücresel Solunum
 • Hücresel Solunum 2
 • Fotosentez ve Kemosentez
 • Fotosentez ve Kemosentez 2
 • Bitkilerin Yapısı
 • Bitkisel Organlar
 • Bitkilerde Büyüme ve Hareket
 • Bitkilerde Madde Taşınması
 • Çiçekli Bitkilerde Eşeyli Üreme ve Gelişme
 • Canlılar ve Çevre

AYT Edebiyat Konuları Nelerdir?

AYT Edebiyat konuları şunlardır:

 • Anlam Bilgisi
 • Dil Bilgisi
 • Güzel Sanatlar ve Edebiyat
 • Metinlerin Sınıflandırılması
 • Şiir Bilgisi
 • Türk Edebiyatı Dönemleri
 • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi
 • Halk Edebiyatı
 • Divan Edebiyatı
 • Tanzimat Edebiyatı
 • Servet-i Fünun Edebiyatı
 • Fecr-i Ati Edebiyatı
 • Milli Edebiyat
 • Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
 • Edebiyat Akımları
 • Dünya Edebiyatı
 • Güzel Sanatlar ve Edebiyat / Dil ve İletişim
 • Yazılı Anlatım
 • Öğretici Metinler
 • Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler
 • Sözlü Anlatım Türleri
 • Coşku ve Heyecan Uyandıran Metinler
 • Nazım Şekli
 • Kafiye (Uyak)
 • Edebî Sanatlar – 1
 • Edebî Sanatlar – 2
 • Sözlü Edebiyat
 • Geçiş Dönemi Edebiyatı
 • Anonim Halk Edebiyatı
 • Aşık Tarzı Halk Edebiyatı
 • Tasavvufi Halk Edebiyatı
 • Divan Edebiyatı
 • Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri
 • Divan Edebiyatı Sanatçıları (13 – 16. Yüzyıl)
 • Divan Edebiyatı Sanatçıları (17 – 19. Yüzyıl)
 • Divan Edebiyatında Nesir
 • Edebi Akımlar – 1
 • Edebi Akımlar – 2
 • Tanzimat Edebiyatı – 1
 • Tanzimat Edebiyatı – 2
 • Tanzimat Edebiyatı – 3
 • Servetifünun Edebiyatı – 1
 • Servetifünun Edebiyatı – 2
 • Fecriâtî Edebiyatı (1909 – 1911)
 • Millî Edebiyatın Oluşumu – Dönemde Etkili Olan Fikir Akımları – Sanatçılar
 • Millî Edebiyat Diğer Sanatçılar
 • Cumhuriyet Edebiyatı-1
 • Cumhuriyet Edebiyatı – 2 (Şiir)
 • Cumhuriyet Edebiyatı – 3 (Şiir)
 • Cumhuriyet Edebiyatı – 4 (Şiir)
 • Cumhuriyet Edebiyatı-5 (Şiir)
 • Cumhuriyet Edebiyatı-6 (Şiir)
 • Cumhuriyet Edebiyatı - 7 (Şiir)
 • Cumhuriyet Edebiyatı – 8 (Şiir)
 • Cumhuriyet Edebiyatı - 9 (Roman – Hikâye)
 • Cumhuriyet Edebiyatı - 10 (Roman – Hikâye)
 • Cumhuriyet Edebiyatı - 11 (Roman – Hikâye)
 • Cumhuriyet Edebiyatı - 12 (Roman – Hikâye)
 • Cumhuriyet Edebiyatı-13 (Roman – Hikâye)
 • Cumhuriyet Edebiyatı – 14 (Tiyatro)
 • Cumhuriyet Edebiyatı - 15
 • Batı Edebiyatı – Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatı

AYT Coğrafya-1 Konuları Nelerdir?

AYT Coğrafya-1 konuları şunlardır:

 • Ekosistem
 • Nüfus Politikaları
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar
 • Göç ve Şehirleşme
 • Türkiye Ekonomisi
 • Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi
 • Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri
 • Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri
 • Küresel Ticaret
 • Bölgeler ve Ülkeler
 • Çevre ve Toplum
 • Ekosistemlerin İşleyişi ve Özellikleri 1
 • Ekosistemlerin İşleyişi ve Özellikleri 2
 • Ekosistemlerin İşleyişi ve Özellikleri 3
 • Ekstrem Doğa Olayları
 • Nüfus Politikaları
 • Şehirler ve Etki Alanları
 • Türkiye’de Fonksiyonlarına Göre Şehirler
 • Türkiye'de Yerleşme Tipleri
 • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
 • Doğal Kaynaklar ve Ekonomi
 • Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi
 • Türkiye’de İşlevsel Bölgeler ve Kalkınma Projeleri
 • Türkiye’de Ekonomi Politikaları ve Ekonomiyi Etkileyen Faktörler
 • Türkiye'de Tarım
 • Türkiye'de Hayvancılık
 • Türkiye'de Madencilik
 • Türkiye'de Enerji Kaynakları
 • Türkiye'de Sanayi
 • Türkiye'de Hizmet Sektörü
 • Kültür Bölgeleri
 • Milli Parklar –Doğal Miras Alanları
 • Sanayileşmiş Bir Ülke: Almanya Tarım –Ekonomi İlişkisi
 • Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri
 • Türkiye'nin Jeopolitiği
 • Teknolojik Gelişmeler - Gelişmişlik Seviyesine Göre Ülkeler
 • Gelişmişlik Seviyesine Göre Ülkeler
 • Doğal Kaynak Potansiyeline Göre Ülkeler
 • Enerji Nakil Hatları - Sıcak Çatışma Bölgeleri
 • Küresel ve Bölgesel Örgütler
 • Enerji Kaynakları - Doğal Kaynakların Kullanımı İle Ortaya Çıkan Sorunlar
 • Çevre Sorunları-Çevresel Örgütler
 • Teknolojik Gelişmelerin Ortaya Çıkardığı Çevre Sorunları-Atıklar ve Geri Dönüşüm

AYT Tarih Konuları Nelerdir?

AYT Tarih konuları şunlardır:

 • Tarih ve Zaman
 • İnsanlığın İlk Dönemleri
 • Orta Çağ’da Dünya
 • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
 • İslam Medeniyetinin Doğuşu
 • Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
 • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
 • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
 • Dünya Gücü Osmanlı
 • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
 • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
 • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
 • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
 • Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
 • Sermaye ve Emek
 • 19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Milli Mücadele
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
 • İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
 • 2. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
 • 2. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
 • Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
 • 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
 • Kadim Dünyada Bilimler/İlk Çağ Medeniyetleri-I
 • İlk Çağ Medeniyetleri-II/İnsan ve Çevre/İlk Çağ'da Göçler
 • İlk Çağ’ın Tüccar Kavimleri/Devlet Türleri/İlk Çağ’da Hukuk
 • Orta Çağ'da Devlet-Toplum ve Ekonomi
 • Orta Çağ’da Askerî Organizasyonlar ve Hukuk
 • Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı/İlk Türk Devletleri
 • İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet
 • İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Dünya/Hz. Muhammed Dönemi
 • Dört Halife Dönemi/Halifelik Saltanata Dönüşüyor
 • Endülüs Emevileri/Abbasiler/İslam Medeniyetinde Bilim
 • Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Müslüman Türk Devletleri
 • Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)
 • Oğuz Göçleri/Anadolu’nun İlk Fatihleri ve Türkleşmesi
 • Haçlılar Karşısında Türkler ve Anadolu’da Moğol İstilası
 • Osmanlı’nın Kuruluşu/Osmanlı-Bizans İlişkileri/Balkan Fetihleri
 • Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri
 • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
 • Anadolu’nun İslamlaşması/Osmanlı Devlet İdaresi
 • Osmanlı’da Sözlü ve Yazılı Kültür/Zanaat ve Sanat
 • İstanbul'un Fethi ve İslam Dünyası Liderliği
 • Kanuni Dönemi ve Dünya Gücü: Osmanlı
 • Denizlerde Hakimiyet Mücadelesi
 • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
 • Klasik Çağ'da Osmanlı Toplum Düzeni
 • Uzun Savaşlardan Diplomasiye
 • Avrupa'da Din Savaşları/XVII Ve XVIII. Yüzyıllarda Denizcilik/Fetihlerden Savunmaya
 • Avrupa'da Değişim Çağı/Osmanlı Devleti'nde Değişim
 • Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları
 • Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi
 • Mehmet Ali Paşa'nın Güçlenmesi/Osmanlı-Rus Rekabeti
 • İhtilaller Çağı/Osmanlı Devleti'nde Modern Ordu
 • Osmanlı Devleti'nde Modernleşme ve Darbeler
 • Sermaye ve Emek
 • XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
 • Mustafa Kemal'in Hayatı/20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
 • I. Dünya Savaşı Sürecinde Osmanlı Devleti
 • Kuvay-ı Millîye Hareketi ve Millî Mücadele'ye Hazırlık
 • TBMM'nin Açılması/Doğu ve Güney Cepheleri
 • Batı Cephesi ve Kazanılan Diplomatik Başarılar
 • Çağdaşlaşan Türkiye’nin Temeli Olan Atatürk İlkeleri
 • Türk İnkılabı–I
 • Türk İnkılabı–II
 • Atatürk Dönemi İç Politik Gelişmeler ve Dış Politika-I
 • İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Meydana Gelen Gelişmeler
 • II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
 • Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
 • 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

AYT Coğrafya-2 Konuları Nelerdir?

AYT Coğrafya-2 konuları şunlardır:

 • Ekosistem
 • Nüfus Politikaları
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar
 • Göç ve Şehirleşme
 • Türkiye Ekonomisi
 • Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi
 • Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri
 • Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri
 • Küresel Ticaret
 • Bölgeler ve Ülkeler
 • Çevre ve Toplum

AYT Felsefe Konuları Nelerdir?

AYT Felsefe konuları şunlardır:

 • Felsefe’nin Konusu
 • Bilgi Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Sanat Felsefesi
 • Din Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • İlk Çağ Felsefesi
 • MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi
 • MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesi
 • 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesi
 • 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesi
 • 20. Yüzyıl Felsefesi
 • Mantığa Giriş
 • Klasik Mantık
 • Mantık ve Dil
 • Sembolik Mantık
 • Psikoloji Bilimini Tanıyalım
 • Psikolojinin Temel Süreçleri
 • Öğrenme Bellek Düşünme
 • Ruh Sağlığının Temelleri
 • Sosyolojiye Giriş
 • Birey ve Toplum
 • Toplumsal Yapı
 • Toplumsal Değişme ve Gelişme
 • Toplum ve Kültür
 • Toplumsal Kurumlar
 • Psikoloji Biliminin Konusu, Yöntemleri, Yaklaşımları
 • Psikoloji Biliminin Alt Dalları, Diğer Bilimlerle İlişkisi
 • Yaşam Boyu Gelişim
 • Duyum ve Algı
 • Dürtü ve Güdüler
 • Bilinç ve Dikkat
 • Sosyal Davranış
 • Öğrenme
 • Bellek - Düşünme
 • Zekâ
 • Kişilik
 • Ruh Sağlığı
 • Sosyolojinin Konusu, Sosyal Olay ve Olgu, Sosyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi
 • Sosyoloji Biliminin Yöntemleri
 • Toplumsal İlişki, Statü, Rol
 • Sosyalleşme, Norm
 • Toplumsal Sapma, Toplumsal Değer, Toplumsal Kontrol
 • Toplumsal Etkileşim Biçimleri ve Toplumsal Yapının Unsurları
 • Toplumsal Hareketlilik ve Tabakalaşma
 • Toplumsal Değişme, Gelişme, Modernleşme, Bütünleşme ve Çözülme
 • Kültürün Tanımı
 • Kültürel Süreçler
 • Toplumsal Kurumlar
 • Ekonomi, Eğitim ve Din Kurumları
 • Siyaset Kurumu
 • Mantığa Giriş
 • Nelik, Gerçeklik, Kimlik, İçlem ve Kaplam
 • Kavramlararası İlişkiler-Beş Tümel-Tanım
 • Önerme Türleri ve Önermeler Arası İlişkiler
 • Kıyas ve Kıyas Türleri
 • Dilin Görevleri
 • Sembolik Mantık - 1
 • Sembolik Mantık - 2
 • Sembolik Mantık - 3
 • Niceleme Mantığı

AYT Din Kültürü Konuları Nelerdir?

AYT Din Kültürü konuları şunlardır:

 • Dünya ve Ahiret
 • Kur’an’a Göre Hz. Muhammed
 • Kur’an’da Bazı Kavramlar
 • Kur’an’dan Mesajlar
 • İnançla İlgili Meseleler
 • Yahudilik ve Hristiyanlık
 • İslam ve Bilim
 • Anadolu’da İslam
 • İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
 • Güncel Dini Meseleler
 • Hint ve Çin Dinleri 

AYT Baraj Puanı Kaçtır?

2023 yılı için AYT baraj puanı henüz belirlenmemiştir. 2022 yılında YKS için baraj puanları kaldırmıştı, bununla ilgili bir açıklama henüz ÖSYM tarafından yapılmadı. Ancak geçtiğimiz senelerde AYT için baraj puanı 180 olarak belirlenmişti.

AYT'de Kaç Soru Var?

AYT'de toplamda 140 adet soru bulunmaktadır ve AYT soru dağımları şu şekildedir:

 1. Sosyal bilimler 1 40 soru
 2. Sosyal bilim 2 40 soru
 3. Matematik 40 soru
 4. Fen bilimleri 40 soru

AYT'de Yanlışlar Doğruları Götürür mü?

AYT’de 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. ÖSYM’nin neredeyse tüm sınavlarında yanlışlar doğruları götürür. Daha önceki sınavlarda 3 yanlış 1 doğruyu götürürken geçtiğimiz senelerde bu sayı 4 yanlışa çıkarılmıştı.

AYT Puanı Hesaplanabilmesi için Kaç Net Yapılmalıdır?

AYT puanının hesaplanabilmesi için sınava giren öğrencilerin ilgili testlerden en azından bir tanesinde 0,5 ham puana ulaşmaları zorunludur.

AYT Puanı ile Hangi Bölümlere Girilebilir?

AYT puanı ile girilebilecek dört yıllık bölümlerden bazıları şunlardır:

 1. Tıp
 2. Diş Hekimliği
 3. Endüstri Mühendisliği
 4. Bilgisayar Mühendisliği
 5. Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 6. Genetik ve Biyomühendisliği
 7. Havacılık ve Uzay Mühendisliği
 8. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
 9. Makine Mühendisliği
 10. İnşaat Mühendisliği
 11. Kimya Mühendisliği
 12. Gıda Mühendisliği
 13. Mimarlık
 14. İç Mimarlık
 15. Eczacılık
 16. Matematik
 17. Kimya
 18. Fizik
 19. Hemşirelik
 20. İstatistik
 21. Türk Dili ve Edebiyatı
 22. Tarih
 23. Sanat Tarihi
 24. Türkçe Öğretmenliği
 25. Özel Eğitim Öğretmenliği
 26. Okul Öncesi Öğretmenliği
 27. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
 28. İlahiyat
 29. Coğrafya
 30. Görsel İletişim ve Tasarım
 31. Radyo Sinema Televizyon
 32. Gazetecilik
 33. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 34. Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 35. Medya ve Görsel Sanatlar
 36. Coğrafya Öğretmenliği
 37. Tarih Öğretmenliği
 38. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
 39. İslami Bilimler
 40. Sinema ve Televizyon
 41. Hukuk
 42. Psikoloji
 43. Sosyoloji
 44. Felsefe
 45. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 46. Uluslararası İlişkiler
 47. Sınıf Öğretmenliği
 48. Bankacılık
 49. Maliye
 50. İşletme
 51. İktisat
 52. Yönetim Bilişim Sistemleri
 53. Sağlık Yönetimi
 54. Ekonometri
 55. Bilgi ve Belge Yönetimi
 56. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 57. Uluslararası Ticaret
 58. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 59. Çocuk Gelişimi
 60. Kamu Yönetimi
 61. İngilizce Öğretmenliği
 62. İngiliz Dili ve Edebiyatı
 63. Turizm Rehberliği
 64. İspanyol Dili ve Edebiyatı
 65. İtalyan Dili ve Edebiyatı
 66. Fransız Dili ve Edebiyatı
 67. Fransızca Öğretmenliği
 68. Alman Dili ve Edebiyatı
 69. Almanca Öğretmenliği
 70. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
 71. Arap Dili ve Edebiyatı
 72. Arapça Mütercim ve Tercümanlık
 73. Arapça Öğretmenliği
 74. Batı Dilleri
 75. Çeviribilim
 76. Karşılaştırmalı Edebiyat
 77. Almanca Mütercim ve Tercümanlık

2023 AYT Ne Zaman?

2023 yılında AYT sınav tarihi henüz ÖSYM tarafından belirlenmemiştir. Ancak 2022 AYT’nin 19 Haziran tarihinde gerçekleştirildiği göz önüne alındığında 2023 AYT sınav tarihinin de Haziran ayında yapılması öngörülüyor.

AYT Nasıl Çalışılır?

AYT çalışmak için ilk olarak AYT konuları ve soru dağılımı tablosuna bakarak uygun bir ders çalışma programı hazırlanmalıdır. Ardından bütün konular mantığı anlaşılacak şekilde çalışılmalı ve bol bol soru çözülerek pratik yapılmalıdır. 

AYT çalışmak isteyen öğrencilerin mutlaka düzenli bir şekilde ders çalışması gerekir. Bütün konular öğrenildikten sonra AYT denemeleri çözülmelidir. AYT denemeleri, öğrencinin hangi konularda zayıf olduğunu görmesini sağlar. Öğrenci, denemelerin sonucuna göre bilgi eksikliği yaşadığı konuları tekrar çalışmalıdır. Aynı işlemler, soru çözümlerinde de uygulanmalıdır. Öğrenci çözemediği soruların nasıl çözüldüğünü öğrenmeli ve öğrencinin testlerde yaptığı netler bilgi eksikliğinden dolayı düşük çıkıyorsa konu tekrarı yapmalıdır. Böylece AYT hazırlık süreci daha etkin bir şekilde sürdürülmüş olur.

Yorum Yap

Profil Görsel
Kursuna Kayıt Oldu
Eğitim Danışmanımız ile iletişime geç.
Hemen Ara
+90 0850 840 54 37
Whatsapp ile destek al
İletişime geçmek için tıkla
Menüyü Kapat