TYT Nedir? TYT Ne Demek?
TYT Nedir? TYT Ne Demek?
Blog Yazarı Fatmanur İmancıBlog Tarihi 04-09-2022

TYT Nedir? TYT Ne Demek?

TYT, lise ya dengi eğitim kurumlarında son sınıf öğrencilerinin üniversiteye kayıt olmak için girdikleri bir test türüdür. TYT, üniversiteye giriş için girilen sınavın ilk aşamasıdır. TYT, sadece ön lisans programlarına kayıt olmak için girilen bir testtir. Eğer öğrenci dört yıllık lisans programlarından birine kaydolmak istiyorsa TYT’den sonra AYT’ye girmesi gerekmektedir.

TYT Açılımı Nedir?

TYT açılımı Temel Yeterlilik Testi olarak geçmektedir.

İlk kez 2017 senesinde gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT), üniversiteye kayıt olmak için yapılan sınavların ilk aşamasıdır. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile sadece iki yıllık ön lisans programlarına kayıt olunabilmektedir.

TYT Başvurusu Nasıl Yapılır?

TYT başvurusu yapabilmek için ÖSYM’den bizzat işlem yapmak gerekir. Üniversiteye kayıt olmak isteyen öğrenciler, ÖSYM’nin mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden başvuruda bulunabilir ya da bizzat ÖSYM başvuru merkezlerinden birine gidip TYT başvurularını gerçekleştirebilirler.

TYT’ye Kimler Girebilir?

TYT’ye şu kişiler girebilir:

 • Lise mezuniyeti bulunan kişiler
 • Sınava kayıt süresi içinde liseden mezun olacak öğrenciler
 • Açık öğretim liselerinden mezun olan öğrenciler
 • İki yıllık ya da dört yıllık üniversite mezunları

TYT Kaç Dakikadır?

TYT toplamda 135 dakika sürmektedir.

TYT’ye giren öğrenciler, sınav süresinin ilk 100 dakikası ve sınavın son 15 dakikası sınav oldukları alanı terk edemezler. Aday öğrenciler, sınav esnasında herhangi bir nedenle dışarı çıkarsa tekrar sınav salonuna alınmaz ve sınavları geçersiz (iptal) olur.

TYT Dersleri Nelerdir?

TYT dersleri şu şekildedir:

 • Coğrafya
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 • Tarih
 • Felsefe
 • Matematik
 • Geometri
 • Fizik
 • Kimya
 • Biyoloji
 • Türkçe

 

 

TYT Türkçe Konuları Nelerdir?

TYT Türkçe konuları şunlardır:

 • Sözcükte Anlam
 • Söz Yorumu
 • Deyim ve Atasözü
 • Cümlede Anlam
 • Paragraf
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Sözcükte Yapı/Ekler
 • Sözcük Türleri
 • Fiiller
 • Sözcük Grupları
 • Cümlenin Ögeleri
 • Cümle Türleri
 • Anlatım Bozukluğu

TYT Matematik Konuları Nelerdir?

TYT Matematik konuları şunlardır:

 • Temel Kavramlar
 • Sayı Basamakları
 • Bölme ve Bölünebilme
 • EBOB – EKOK
 • Rasyonel Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran Orantı
 • Denklem Çözme
 • Problemler
 • Kümeler – Kartezyen Çarpım
 • Mantık
 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar
 • 2.Dereceden Denklemler
 • Permütasyon ve Kombinasyon
 • Olasılık
 • Veri – İstatistik
 • Sayı Kümeleri, Tek ve Çift Sayılar
 • Pozitif, Negatif, Ardışık Sayılar
 • Asal Sayılar ve Faktöriyel Kavramı
 • Basamak Kavramı
 • Çözümleme
 • Doğal Sayılarda Bölme
 • Bölünebilme Kuralları (2, 3, 4, 5 ile Bölünebilme)
 • Bölünebilme Kuralları (8, 9, 10, 11 ile Bölünebilme)
 • Asal Çarpanlara Ayırma
 • EBOB – EKOK Bulma
 • EBOB – EKOK Problemleri
 • Rasyonel Sayılar
 • Rasyonel Sayılarda İşlemler
 • Rasyonel Sayılarda Sıralama - Ondalık ve Devirli Ondalık Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Basit Eşitsizlik Özellikleri
 • Mutlak Değer
 • Mutlak Değer Denklemleri
 • Mutlak Değerli Eşitsizlikler
 • Üslü Sayı Tanımı, Negatif Üs, Toplama - Çıkarma
 • Çarpma, Bölme – Çok Büyük Sayıların Üslü Gösterimi   
 • Üslü Denklemler, Üslü Eşitsizlik
 • Köklü Sayı Tanımı, Kök Dışına Çıkarma, Toplama – Çıkarma
 • Çarpma – Bölme, Eşlenik
 • İç İçe Köklü Sayılar ve Sıralama
 • Oran ve Orantı Özellikleri
 • Doğru, Ters, Bileşik Orantı
 • Aritmetik ve Geometrik Ortalama
 • 1. Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
 • 1. Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
 • Sayı Problemleri 1
 • Sayı Problemleri 2
 • Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • İşçi Problemleri
 • Hız Problemleri
 • Yüzde Problemleri
 • Kâr – Zarar Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • Önerme
 • Küme Tanımı, Gösterimi, Çeşitleri, Alt Küme
 • Kümelerde İşlemler
 • Kartezyen Çarpım ve Kartezyen Çarpım Grafiği
 • Küme Problemleri
 • Tanım, Tanım Kümesi, Görüntü Kümesi, Fonksiyon Sayısı
 • En Geniş Tanım Kümesi, Dört İşlem
 • Fonksiyon Türleri, Yatay ve Düşey Doğru Testi
 • Parçalı Fonksiyon, Mutlak Değer Fonksiyon
 • Bir Fonksiyonun Tersi, Bileşke Fonksiyon
 • Artan – Azalan, Pozitif – Negatif Fonksiyon, Değişim Hızı  
 • Fonksiyonların Dönüşümleri, Öteleme, Simetri
 • Sayma Kuralları
 • Faktöriyel – Permütasyon
 • Kombinasyon (Seçme)
 • Kombinasyon Geometri İlişkisi
 • Binom Açılımı
 • İmkansız, Kesin, Ayrık Olay – Olasılık Fonksiyonu
 • Bağımsız, Bağımlı Olay – Koşullu, Deneysel, Teorik Olasılık  
 • İstatistik
 • Veri ve Grafik Türleri

TYT Geometri Konuları Nelerdir?

TYT Geometri konuları şunlardır:

 • Temel Kavramlar
 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Açılar
 • Özel Üçgenler
 • Açıortay
 • Kenarortay
 • Eşlik ve Benzerlik
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Benzerlik
 • Açı Kenar Bağıntıları
 • Çokgenler
 • Özel Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler
 • Çemberin Analitiği 

TYT Fizik Konuları Nelerdir?

TYT Fizik konuları şunlardır:

 • Fizik Bilimine Giriş
 • Madde ve Özellikleri
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 • Basınç
 • Isı, Sıcaklık ve Genleşme
 • Hareket ve Kuvvet
 • Dinamik
 • İş, Güç ve Enerji
 • Elektrik
 • Manyetizma
 • Dalgalar
 • Optik
 • Fiziğin Uygulama Alanları
 • Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
 • Maddenin Ortak Özellikleri
 • Özkütle Kavramı
 • Dayanıklılık – Adezyon ve Kohezyon
 • Hareket
 • Düzgün Doğrusal Hareket
 • Ortalama Hız – İvme
 • Kuvvet Kavramı
 • Sürtünme Kuvveti
 • İş – Güç – Enerji
 • Enerji Çeşitleri
 • Enerji Korunumu – Verim – Enerji Kaynakları
 • Isı – Sıcaklık – İç Enerji
 • Öz ısı – Sıcaklık Değişimi – Hâl Değişimi
 • Isıl Denge – Isının Yayılma Yolları
 • Genleşme
 • Yüklenme Çeşitleri
 • Yük Dağılımı – Elektriksel Kuvvet ve Alan
 • Elektrik Akımı
 • Üreteçlerin Bağlanması
 • Lamba Parlaklığı
 • Manyetizma
 • Katılarda Basınç
 • Sıvı Basıncı
 • Gaz Basıncı
 • Kaldırma Kuvveti
 • Ağırlaşma Durumları
 • Dalgalara Giriş
 • Yay Dalgaları
 • Su Dalgaları
 • Gölge Oluşumu
 • Aydınlanma
 • Yansıma ve Düzlem Ayna
 • Küresel Aynalarda Işınlar
 • Küresel Aynalarda Görüntü
 • Kırılma
 • Renk
 • Merceklerde Işınlar
 • Merceklerde Görüntü Özellikleri

TYT Kimya Konuları Nelerdir?

TYT Kimya konuları şunlardır:

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Maddenin Halleri
 • Doğa ve Kimya
 • Kimyanın Temel Kanunları
 • Kimyasal Hesaplamalar
 • Karışımlar
 • Asit, Baz ve Tuz
 • Simyadan Kimyaya
 • Kimyanın Sembolik Dili
 • Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği - Uyarı İşaretleri
 • Atom Modelleri - Atomdaki Temel Tanecikleri ve Kavramlar
 • Atomun Kuantum Modeli - 1
 • Orbital Kavramı ve Elektron Dizilimleri
 • Elektron Dizilimleri - 2
 • Periyodik Sistem
 • Periyodik Özellikler
 • Periyodik Sistemde Değişen Özellikler ve Yükseltgenme Basamağı
 • Kimyasal Türlerin Sınıflandırılması ve Fiziksel Kimyasal Değişim
 • Güçlü Etkileşimler - 1
 • Güçlü Etkileşimler - 2
 • Zayıf Etkileşimler
 • Kimyanın Temel Kanunları
 • Mol Kavramı - 1
 • Mol Kavramı - 2
 • Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
 • Kimyasal Hesaplamalar - 1
 • Kimyasal Hesaplamalar-2
 • Asitler ve Bazlar
 • Asit ve Bazların Tepkimeleri-1
 • Hayatımızda Asit ve Bazlar
 • Tuzlar
 • Katılar
 • Sıvılar
 • Hâl Değişimi - Gazlar
 • Gazların Genel Özellikleri ve Yasalar
 • İdeal Gaz Denklemi- Birleşen Kaplar
 • Kısmi Basınç - Difüzyon - Kinetik Teori
 • Gazların Su üstünde Toplanması - Gerçek Gazlar
 • Homojen ve Heterojen Karışımlar
 • Ayırma Yöntemleri
 • Çözünme Olayı
 • Derişim Hesaplamaları
 • Koligatif Özellikler
 • Çözeltilerin Sınıflandırılması ve Çözünürlük
 • Su ve Hayat - Çevre Kimyası
 • Temizlik Malzemeleri - Polimerler
 • Kozmetikler - İlaçlar
 • Hazır Gıdalar - Yenilebilir Yağ Türleri

TYT Biyoloji Konuları Nelerdir?

TYT Biyoloji konuları şunlardır:

 • Canlıların Ortak Özellikleri
 • Canlıların Temel Bileşenleri
 • Hücre ve Organelleri
 • Hücre Zarından Madde Geçişi
 • Canlıların Sınıflandırılması
 • Mitoz ve Eşeysiz Üreme
 • Mayoz ve Eşeyli Üreme
 • Kalıtım
 • Ekosistem Ekolojisi
 • Güncel Çevre Sorunları
 • Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
 • İnorganik Bileşikler
 • Organik Bileşikler
 • Organik Bileşikler 2
 • Organik Bileşikler 3
 • Enzimler
 • Nükleik Asitler ve ATP
 • Hücrelerin Genel Yapısı 1
 • Hücrelerin Genel Yapısı 2
 • Hücre Zarından Madde Geçişleri
 • Hücre Zarından Madde Geçişleri 2
 • Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
 • Canlılar Alemi
 • Canlılar Alemi 2
 • Canlılar Alemi 3
 • Mitoz Bölünme
 • Eşeysiz Üreme
 • Mayoz Hücre Bölünmesi
 • Eşeyli Üreme
 • Kalıtımın Temel İlkeleri
 • Kalıtımın Temel İlkeleri 2
 • Kalıtımın Temel İlkeleri 3
 • Kalıtımın Temel İlkeleri 4
 • Ekosistem Ekolojisi
 • Ekosistem Ekolojisi 2

TYT Tarih Konuları Nelerdir?

TYT Tarih konuları şunlardır:

 • Tarih ve Zaman
 • İnsanlığın İlk Dönemleri
 • Orta Çağ’da Dünya
 • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
 • İslam Medeniyetinin Doğuşu
 • Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiye’si
 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
 • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
 • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
 • Dünya Gücü Osmanlı
 • Osmanlı Merkez Teşkilatı
 • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
 • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
 • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
 • Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
 • Sermaye ve Emek
 • 19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Milli Mücadele
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

TYT Coğrafya Konuları Nelerdir?

TYT Coğrafya Sınavı konuları şunlardır:

 • Doğa ve İnsan
 • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 • Coğrafi Konum
 • Harita Bilgisi
 • Atmosfer ve Sıcaklık
 • İklimler
 • Basınç ve Rüzgarlar
 • Nem, Yağış ve Buharlaşma
 • İç Kuvvetler / Dış Kuvvetler
 • Su, Toprak ve Bitkiler
 • Nüfus
 • Göç
 • Yerleşme
 • Türkiye’nin Yer Şekilleri
 • Ekonomik Faaliyetler
 • Bölgeler
 • Uluslararası Ulaşım Hatları
 • Çevre ve Toplum
 • Doğal Afetler
 • Doğal Ortamlar, Doğa-İnsan Etkileşimi
 • Coğrafyanın Önemi, Bölümleri, Prensipleri, Gelişimi
 • Dünya’nın Şekli (Güneş Sistemi Dahil) Sonuçları – Dünya’nın Günlük Hareketi ve Sonuçları
 • Dünya’nın Yıllık Hareketi – Eksen Eğikliği ve Mevsimler
 • Coğrafi Konum – Yerel Saat
 • Göreceli Konum – Türkiye'nin Coğrafi Konumu
 • Harita (Ölçek – Projeksiyonlar – Harita Çeşitleri)
 • "Haritalardan Yararlanma
 • (Lejant – Hesaplamalar – CBS – Mekansal Verilerin Aktarılması)"
 • Yeryüzü Şekillerinin Gösterilmesi – Profil – Eğim – Türk-Müslüman Haritacılar
 • Klimatoloji (Atmosfer – İklim – Hava Durumu)
 • Sıcaklık
 • Basınç
 • Rüzgârlar
 • Nem ve Yağış
 • Makro İklimler (Sıcak, Ilıman ve Soğuk Kuşaklar)
 • Türkiye İklimi (Etkileyen Faktörler ve İklim Tipleri)
 • Jeomorfoloji (Yerin İç Yapısı-Jeolojik Zamanlar-Türkiye'nin Jeolojik Geçişi)
 • İç Kuvvetler
 • Depremler – Türkiye'nin Fay Hatları – Kayaçlar
 • Dış Kuvvetler (Akarsular – Karstik Şekiller – Buzullar)
 • Dış Kuvvetler (Rüzgâr, Dalga, Akıntı, Kıyı Şekilleri, Çözülme, Toprak ve Kütle Hareketi)
 • Türkiye'de Dış Kuvvetler
 • Türkiye'de Yer Şekilleri
 • Yeryüzünde ve Türkiye'de Su – 1
 • Yeryüzünde ve Türkiye'de Su – 2
 • Yeryüzünde ve Türkiye'de Topraklar
 • Yeryüzünde ve Türkiye'de Bitki Örtüsü
 • Beşeri Coğrafya – Yerleşmeler
 • Türkiye'de Yerleşmeler
 • Nüfus, Yapısal Özellikler
 • Nüfusun Dağılışı ‑ Nüfus Piramitleri
 • Türkiye'de Nüfus
 • Göçler ve Etkileri
 • Türkiye'de Göçler
 • Ekonomik Faaliyetler – Gelişmişlik
 • Bölgeler – Bölge Sınırları
 • Küresel Ulaşım Hatları
 • Doğal Afetler
 • İnsan ve Çevre

TYT Felsefe Konuları Nelerdir?

TYT Felsefe konuları şunlardır:

 • Felsefenin Alanı - I
 • Felsefenin Alanı - II
 • Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar
 • Dili Doğru Kullanma ve Felsefi Soru oluşturma
 • Varlık Felsefesi 1
 • Varlık Felsefesi 2
 • Bilgi Felsefesi 1
 • Bilgi Felsefesi 2
 • Bilim Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi 1
 • Ahlak Felsefesi 2
 • Din Felsefesi 1
 • Din Felsefesi 2
 • Siyaset Felsefesi 1
 • Siyaset Felsefesi 2
 • Sanat Felsefesi
 • Felsefenin Ortaya Çıkışı – Ayrıca Nitelikleri
 • Filozofların Görüşleri
 • MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefenin Düşünce ve Argümanları
 • MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı
 • Hristiyan Felsefesi – İslam Felsefesi
 • İnanç Akıl İlişkisi – Filozofların Görüşleri
 • 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefenin Ortaya Çıkışı – Ayırıcı Nitelikleri
 • 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesinde Öne Çıkan Görüşler
 • Felsefi Görüşlerin Analizi
 • 18. ve 19. Yüzyılda Felsefenin Ortaya Çıkışı – Ayırıcı Nitelikler
 • Temel Özellikler ve Öne Çıkan Problemler
 • 20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı – Ayırıcı Nitelikler – Ana Akımlar

TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları Nelerdir?

TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları şunlardır:

 • Bilgi ve İnanç
 • İslam ve İbadet
 • Ahlak ve Değerler
 • Allah- İnsan İlişkisi
 • Hz. Muhammed
 • Vahiy ve Akıl
 • İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
 • Din, Kültür ve Medeniyet
 • İslam ve Bilim, Estetik, Barış
 • Yaşayan Dinler

YKS içinde TYT Derslerinin Dağılım Yüzdeleri Nasıldır?

YKS içinde TYT derslerinin dağılım yüzdeleri şu şekildedir:

 1. Türkçe: %33
 2. Matematik: %33
 3. Sosyal Bilimler: %17
 4. Fen Bilimleri: %17

TYT'de Soru Sayısı Kaçtır?

TYT'de toplamda 120 adet soru bulunmaktadır ve TYT soru dağılımları ise şu şekildedir:

 1. Türkçe 40 soru
 2. Sosyal bilimler 20 soru
 3. Matematik 40 soru
 4. Fen bilimleri 20 soru

TYT'de Yanlış Doğruyu Götürür mü?

TYT’de 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen neredeyse bütün sınavlarda 4 yanlış 1 doğruyu götürür.

TYT’ye giren adayların testlerden aldığı ham puan, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkartılarak oluşturulur.

TYT Baraj Puanı Kaçtır?

2023 TYT baraj puanı henüz belirlenmemiştir. 2022 yılında üniversite giriş sınavlarında baraj puanları kaldırılmış, bununla ilgili herhangi bir değişiklik henüz olmamıştır.

2021 yılı ve öncesinde TYT baraj puanı ise 150 puan olarak belirlenmişti.

TYT Puanı Hesaplanabilmesi için Kaç Net Yapılmalıdır?

TYT puanının hesaplanabilmesi için sınava giren aday öğrencilerin Türkçe veya matematik testlerinden en az birinde 0.5 net yapmaları zorunludur.

TYT'ye giren aday öğrenciler, Türkçe ve matematikten hiçbir net yapmamaları durumunda diğer derslerden netleri olsa dahi puanları hesaplanmaz.

TYT Puanı ile Hangi Bölümlere Girilebilir?

TYT puanı ile şu bölümlere girilebilir:

 1. Anestezi
 2. Bilgisayar Programcılığı
 3. Deniz Ulaştırma ve İşletme
 4. Eczane Hizmetleri
 5. Elektrik
 6. Evde Hasta Bakımı
 7. Fizyoterapi
 8. Gemi Makineleri İşletme
 9. Gemi İnşaatı
 10. Harita ve Kadastro
 11. İlk ve Acil Yardım
 12. Makine
 13. İş Sağlığı ve Güvenliği
 14. Mekatronik
 15. Metalurji
 16. Radyoterapi
 17. Radyo ve Televizyon Teknolojisi
 18. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
 19. Yaşlı Bakımı
 20. Web Tasarım ve Kodlama
 21. Adalet
 22. Aşçılık
 23. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
 24. Çocuk Gelişimi
 25. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 26. İlahiyat
 27. Radyo ve Televizyon Programcılığı
 28. Reklamcılık
 29. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
 30. Turist Rehberliği
 31. Medya ve İletişim
 32. Görsel İletişim
 33. Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
 34. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
 35. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
 36. Yerel Yönetimler
 37. Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
 38. Çağrı Merkezi Hizmetleri
 39. Marka İletişimi
 40. Kültürel Miras ve Turizm
 41. Bankacılık ve Sigortacılık
 42. Basım ve Yayın Teknolojileri
 43. Dış Ticaret
 44. Emlak ve Emlak Yönetimi
 45. Grafik Tasarımı
 46. Lojistik
 47. İnsan Kaynakları Yönetimi
 48. Maliye
 49. Moda Yönetimi
 50. Moda Tasarımı
 51. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
 52. Özel Güvenlik ve Koruma
 53. Pazarlama
 54. Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 55. Sivil Havacılık Ulaştırma Hizmetleri
 56. Sosyal Hizmetler
 57. Turizm ve Otel İşletmeciliği
 58. Spor Yönetimi
 59. Sosyal Güvenlik
 60. Mimari Restorasyon

2023 TYT Ne Zaman?

2023 yılında TYT (Temel Yeterlilik Testi) için tarih henüz ÖSYM tarafından açıklanmamıştır. Ancak 2022 yılında TYT, Haziran ayında gerçekleşmiştir. Buradan yola çıkılarak 2023 TYT sınav tarihinin de haziran ayına denk geleceği söylenebilir.

TYT Nasıl Çalışılır?

TYT çalışmak için öncelikle TYT konuları ve soru dağılımı tablosuna bakılarak bir ders programı hazırlanmalıdır. Ders programına düzenli olarak uymak ve verimli bir şekilde ders çalışmak gerekir. Düzenli aralıklarla TYT konuları tekrar edilmeli ve test çözülmelidir. Çözülemeyen soruların nasıl çözüldüğü mutlaka öğrenilmelidir.

Öğrenci TYT çalışmak için günün hangi saatinde daha verimli ders çalıştığını belirlemeli ve o saatler içerisinde TYT konularına çalışmalıdır. Konu çalıştıktan sonra mutlaka soru çözerek öğrenilenleri pekiştirmek gerekir. Konuların hepsine çalıştıktan sonra TYT denemeleri çözülmelidir. TYT denemeleri sayesinde öğrenci hangi derste, hangi konularda eksiği olduğunu görebilir ve netlerini arttırmak için eksik olduğu konulara tekrar çalışabilir.

Yorum Yap

Profil Görsel
Kursuna Kayıt Oldu
Eğitim Danışmanımız ile iletişime geç.
Hemen Ara
+90 0850 840 54 37
Whatsapp ile destek al
İletişime geçmek için tıkla
Menüyü Kapat