2023 TYT Kimya Kursu

TYT Kimya Kursu, online sınava hazırlık sistemi aracılığıyla Temel Yeterlilik Testi (TYT) Kimya konularına yönelik düzenlenen ve üniversiteye hazırlık aşamasındaki öğrencinin Kimya dersinde başarılı olmasına katkı sunan bir eğitimdir.

TYT Kimya Kursu, Temel Yeterlilik Testi (TYT) Kimya konularını online sınava hazırlık modeline göre işlemektedir. Böylece öğrenciler istedikleri zaman derslere katılabilir, ...

Roket Etkisi Nedir?

Roket Etkisi; öğrencinin motivasyonunu yüksek tutan, bilimsel öğrenmeye dayalı bir eğitim modelidir. Roket Hazırlık ile sınavlara hazırlanan öğrenciler bu süreçte etkin öğrenme modelini keşfeder, uzman eğitmenler ile çalışır, ünlü psikologlardan rehberlik hizmeti alır, etkileşimli soru çözümleri ile gerçek bir sınav deneyimi yaşar.


Öğrenciye Özel Öğretim Programı

Roket Hazırlık olarak öğrencinin ihtiyaçlarını biliyor, kişiselleştirilmiş ders programları sunuyoruz. Öğrencinin hedefine uygun, roket hızında öğrenme sistemimizin yanı sıra video içerikler ile de öğrencinin dersleri tekrar tekrar izleyebilmesini sağlıyoruz.

Rehberlik ve Koçluk Hizmeti

Sınav stresi ve kaygısı yaşayan öğrencilerimize ünlü psikologlarımız ile destek sağlıyor; öğrencimize üniversite ve meslek seçimini ideal şekilde yapması için rehberlik hizmeti sunuyoruz. (Bu hizmet, ek ücrete tabidir)

Uzman Eğitmenler ile Güncel İçerikler

En güncel içerikleri bünyesinde bulunduran Roket Hazırlık, ÖSYM’nin belirlediği konuları uzman eğitmenler eşliğinde öğrencilere sunuyor. Böylelikle öğrenciler, konuları ezberlemek yerine bütünüyle öğrenebiliyor.

Her Seviye için Soru Çözümleri

Yapay zeka destekli seviye tespit robotu ile öğrencinin seviyesini tespit ediyor, seviyesine uygun soru çözümleri sunuyoruz. Ezber sisteminin dışında kalan öğrenci, kolay ve kendi hızında çalışabileceği bir öğrenme modeli ile sınavlara hazırlanıyor.

Geri Dönüşler

Örnek Videolar

TYT Kimya Kursu, online sınava hazırlık sistemi aracılığıyla Temel Yeterlilik Testi (TYT) Kimya konularına yönelik düzenlenen ve üniversiteye hazırlık aşamasındaki öğrencinin Kimya dersinde başarılı olmasına katkı sunan bir eğitimdir.

TYT Kimya Kursu, Temel Yeterlilik Testi (TYT) Kimya konularını online sınava hazırlık modeline göre işlemektedir. Böylece öğrenciler istedikleri zaman derslere katılabilir, videoyu istedikleri kadar duraklatıp başa alabilir, sınırsız düzeyde konu tekrarı yapabilir ve zamanı etkin kullanabilir. Bütün bu fırsatlar, öğrencinin üniversiteye hazırlık aşamasında ve sınavda daha başarılı olmasına yardımcı olmaktadır.

TYT Kimya Kursu Nedir?

TYT Kimya Kursu, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) Kimya konularından sorumlu olan öğrencilerin sınavda başarılı olmasını sağlamak için düzenlenen bir eğitim programıdır.

TYT Kimya Kursu ile üniversiteye hazırlık öğrencisi; Kimya dersi konu anlatımı videolarına, Kimya soru çözümü videolarına, TYT Kimya testlerine ve bütün videoların PDF dosyalarına erişmektedir. Tüm materyallerin etkin kullanılması için TYT Kimya Kursu öğrencinin kendi öğrenme stiline özel olarak hazırlanmaktadır. Bu sayede online sınava hazırlık süreci daha verimli geçirilmektedir.

TYT Kimya Kursu, yalnızca Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) sorulan Kimya konularından oluşmaktadır. Diğer TYT derslerindeki bilgisini ve netlerini arttırmak isteyen öğrenciler, TYT Paketi’ni satın almalıdır. AYT’ye girecek olan öğrencilerin ise her iki sınava yönelik hazırlanan kurs paketlerine kaydolması daha avantajlı olacaktır. Örneğin eşit ağırlık bölümünden sınava hazırlık yapan öğrenciler TYT + AYT Eşit Ağırlık Paketi’ne, sayısaldan hazırlanan öğrenciler TYT + AYT Sayısal Paketi’ne, sözelden hazırlananlar ise TYT + AYT Sözel Paketi’ne kayıt yaptırabilir.

TYT Kimya Kursu Nasıl Alınır?

TYT Kimya Kursu, Roket Hazırlık web sitesine kaydolma ve kurs ücretini ödeme aşamaları tamamlanarak alınır.

Roket Hazırlık web sitesine kaydolmak için belli bir ücret ödemesi yapılmamaktadır. Yalnızca kurs ücretini ödemek yeterli olacaktır. TYT Kimya Kursu kayıt işlemlerini tamamlamayan kişiler, ders materyallerine erişememektedir ve online sınava hazırlık modelinden yararlanamamaktadır.

TYT Kimya Kursu Ne Kadar?

TYT Kimya Kursu ücreti Roket Hazırlık web sitesi tarafından 1699 TL şeklinde açıklanmaktadır.

TYT Kimya Kursu’nu Kimler Almalıdır?

TYT Kimya Kursu’nu şu kişiler almalıdır:

 • Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) hazırlık yapan öğrenciler,
 • Sınavda Kimya sorularını daha hızlı çözmek isteyen üniversiteye hazırlık öğrencileri,
 • TYT Kimya Testi’ne dair farklı soru tiplerini görmek isteyen öğrenciler,
 • Kimya konularına dair bilgi eksikliğini gidermek isteyen üniversiteye hazırlık öğrencileri,
 • TYT Kimya dersi ile ilgili bilgi düzeyini yükseltmek isteyenler,
 • TYT Kimya Testi netlerini arttırmak isteyen öğrenciler,
 • TYT Kimya dersinde rakiplerine göre daha başarılı olmak isteyenler.

TYT Kimya Kursu ile Neler Öğreneceğim?

TYT Kimya Kursu ile şunları öğreneceksiniz:

 • Kimya Bilimi 
 • Atom ve Yapısı
 • Periyodik Sistem 
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 
 • Asitler, Bazlar ve Tuzlar 
 • Bileşikler 
 • Kimyasal Tepkime Türleri (Enerji, Hız, Denge)
 • Kimyanın Temel Yasaları
 • Maddenin Halleri
 • Karışımlar
 • Endüstride ve Canlılarda Enerji
 • Kimya Her Yerde

TYT Kimya Kursu Dersleri Nasıl Gerçekleştirilir?

TYT Kimya Kursu dersleri online sınava hazırlık modeli kullanılarak gerçekleştirilir. TYT Kimya Kursu dersleri, TYT Kimya konularının anlatıldığı videolar ile Kimya dersine ilişkin soru çözümü videolarından oluşmaktadır. Üniversiteye hazırlık dönemindeki öğrenciler bu videoları istedikleri zaman izleyebilir, dilediği yerde videoyu durdurabilir ve sınırsız sayıda ders tekrarı yapabilir. Tüm bu olanaklar, öğrencinin daha verimli ve dolu bir öğrenme süreci geçirmesine yardımcı olur.

TYT Kimya Kursu, ders videolarının dışında PDF dosyaları ile de yürütülür. Öğrenci bütün kurs videolarını PDF olarak indirebilir ve çıktısını alarak bu dosyalar üzerinden ders çalışabilir. PDF şeklinde sunulan TYT Kimya testleri de kurs kapsamında öğrenciye verilir. Tüm bunlar daha etkin bir online sınava hazırlık sürecini beraberinde getirir.

TYT Kimya Kursu Ders Materyalleri Nelerdir?

TYT Kimya Kursu ders materyalleri; Temel Yeterlilik Testi (TYT) Kimya konularında öğrencilerin daha başarılı olması için hazırlanan konu anlatımı videoları ve soru çözümü videolarıdır.

TYT Kimya Kursu’nda bulunan bütün videolar, PDF formatında da görüntülenebilir. Hatta isteyen öğrenciler PDF dosyalarının çıktısını da alabilir. TYT Kimya Kursu’nda anlatılan bilgilerin pekiştirilmesi için TYT Kimya testleri de sunulur. Öğrenci bu testleri çözerek konu eksiklerini tespit eder ve ders planını buna göre şekillendirir.

Konu Başlıkları

1- Simya, Önemli Simyacılar ve Kimyanın Alt Disiplinleri
2- Madde ve Elementler
3- Bileşikler
4- Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
5- Atom Modelleri
6- Atomun Yapısı, İyonların Oluşumu ve Atom ile İlgili Kavramla
7- Atomun Kuantum Modeli
8- Yörünge ve Orbital Kavramlarının Karşılaştırılması, Kuantum
9- Orbital Türleri
10- Madelung - Kletchkowski İlkesi ve Elektron Dizilimleri
11- Elektronların Orbitallere Yerleşme Kuralları
12- İyonların Elektron Dizilişi ve Küresel Simetri
13- Elektron Dizilimleri ve Periyodik Sisteme Yerleşim
14- Periyodik Özellikler ve İyonlaşma Enerjisi
15- Oksit ve Hidroksit Bileşiklerinin Asitlik ve Bazlık Özellik
16- Periyodik Sistemde Değişen Özellikler, Elementlerin Periyod
17- Yükseltgenme Basamakları ve Yük Bulma
18- Kimyasal Tür, Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
19- Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, Lewis Yapısı ve İyonik
20- Kovalent Bağ, Moleküllerde Polarlık-Apolarlık
21- Bağ Karakteri, Kovalent Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması v
22- Zayıf Etkileşimler
23- Kütlenin Korunumu, Sabit Oranlar ve Katlı Oranlar Kanunu
24- Mol Kavramı, Avogadro Sayısı | Molekül, Gerçek Atom ve Mol
25- Molekül Kütlesi Hesaplamaları, İzotoplarda Mol Kütlesi, Mol
26- Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler, Tepkime Türleri
27- Basit Kimyasal Tepkime Hesaplamaları ve Kimyasal Tepkimeler
28- Aynı Anda Gerçekleşen Tepkimeler, Atom ve Molekül Kütlesini
29- Asitler, Bazlar ve İndikatörler
30- Asitlerin ve Bazların Yapıları, Oksitler
31- Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
32- Asit Yağmurları, Asitlerin ve Bazların Endüstride ve Temizl
33- Tuzların Elde Edilme Tepkimeleri ve Tuzların Özellikleri
34- Katılar, Amorf Katılar ve Kristal Katılar
35- Sıvıların Özellikleri, Sıvılarda Viskozite, Buharlaşma, Yoğ
36- Saf Maddelerde Hal Değişim Grafiği, Plazma, Yakıtlar ve Gaz
37- Gazların Genel Özellikleri ve Gaz Yasaları
38- Sıcaklık-Hacim İlişkisi, Basınç-Sıcaklık İlişkisi, Hacim-Mo
39- İdeal Gaz Denklemi, Gazlarda Yoğunluk, Birleştirilmiş Gaz D
40- Gazların Karıştırılması
41- Kısmi Basınç, Gazlarda Kinetik Teori, Gazların Difüzyonu ve
42- Pistonlu Kaplar, Gazların Su Üstünde Toplanması, Gerçek Gaz
43- Karışımlar, Çözeltilerin Özellikleri, Homejenizasyon, Çözün
44- Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
45- Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri, Derişim Birimleri
46- Hacimce Yüzde Derişim, Kütle-Hacimce Yüzde Derişim, ppm Kav
47- Molarite, Çözeltilerin İyon Derişimi, Derişim ile İlgili He
48- Koligatif Özellikler
49- Çözeltilerin Sınıflandırılması ve Çözünürlük
50- Çözünürlüğe ve Çözünme Hızına Etki Eden Faktörler
51- Suyun Canlılar için Önemi, Suyu Tasarruflu Kullanmanın Önem
52- Temizlik Maddelerinin Özellikleri ve Polimerler
53- Kozmetikler ve İlaçlar
54- Gıdalar, Pastörizasyon ve Sterilizasyon, Yağ Çeşitleri
Materyal Desteği
Tamamı Roket Hazırlık bünyesinde hazırlanan konu anlatımlı soru çözümleri ve kaynak materyalleri ile hiçbir yerde olmayan özel içerikler.
Koçluk ve Rehberlik Servisi
Öğrencilerin sınav kaygısı ve stresi yaşamadan sınava hazırlamasını sağlayan rehberlik servisi ve öğrencinin hedeflerini belirlemesine yardımcı olacak koçluk hizmeti. (Bu hizmet, ek ücrete tabidir)
7/24 Tüm İçeriklere Sınırsız Erişim
Öğrencilerin istediği yerden istediği zaman ders içeriklerine ulaşmasını sağlayan yapay zeka destekli çevrim içi eğitim modeli.
Konu Anlatımlı Soru Çözümleri
Ezbere değil öğrenmeye dayalı, öğrencinin konuyu her yanıyla kavramasını sağlayan, özel yazılımlar ile desteklenmiş konu anlatımlı soru çözümleri.
Netlerin Bir Türlü Artmıyor mu?

Öğrencimizin Roket Hazırlık ile netlerini nasıl arttırdığını öğren.

Netlerin Bir Türlü Artmıyor mu?
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun?

Roket Hazırlık ile sınavda başarılı olmayı öğren.

Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun?
Ezberlemek Zor mu Geliyor?

Roket Hazırlık ile öğrenmeye dayalı sınava hazırlık deneyimini yaşa.

Ezberlemek Zor mu Geliyor?
Eğitim Danışmanımız ile iletişime geç.
Hemen Ara
+90 0850 840 54 37
Whatsapp ile destek al
İletişime geçmek için tıkla
Menüyü Kapat