2023 AYT Kimya Kursu

AYT Kimya Kursu, AYT’ye sayısal bölümü üzerinden girecek öğrencilerin Kimya dersindeki bilgisini arttırmak ve bu derste rakiplerine fark atmasına yardımcı olmak amacıyla online sınava hazırlık sistemi ile düzenlenen bir eğitimdir.

AYT Kimya Kursu ile üniversiteye hazırlık dönemindeki öğrenciler, Kimya dersine ait Alan Yeterlilik Testleri’nde çıkan konulara ilişkin kapsamlı bilgi edinmek...

Roket Etkisi Nedir?

Roket Etkisi; öğrencinin motivasyonunu yüksek tutan, bilimsel öğrenmeye dayalı bir eğitim modelidir. Roket Hazırlık ile sınavlara hazırlanan öğrenciler bu süreçte etkin öğrenme modelini keşfeder, uzman eğitmenler ile çalışır, ünlü psikologlardan rehberlik hizmeti alır, etkileşimli soru çözümleri ile gerçek bir sınav deneyimi yaşar.


Öğrenciye Özel Öğretim Programı

Roket Hazırlık olarak öğrencinin ihtiyaçlarını biliyor, kişiselleştirilmiş ders programları sunuyoruz. Öğrencinin hedefine uygun, roket hızında öğrenme sistemimizin yanı sıra video içerikler ile de öğrencinin dersleri tekrar tekrar izleyebilmesini sağlıyoruz.

Rehberlik ve Koçluk Hizmeti

Sınav stresi ve kaygısı yaşayan öğrencilerimize ünlü psikologlarımız ile destek sağlıyor; öğrencimize üniversite ve meslek seçimini ideal şekilde yapması için rehberlik hizmeti sunuyoruz. (Bu hizmet, ek ücrete tabidir)

Uzman Eğitmenler ile Güncel İçerikler

En güncel içerikleri bünyesinde bulunduran Roket Hazırlık, ÖSYM’nin belirlediği konuları uzman eğitmenler eşliğinde öğrencilere sunuyor. Böylelikle öğrenciler, konuları ezberlemek yerine bütünüyle öğrenebiliyor.

Her Seviye için Soru Çözümleri

Yapay zeka destekli seviye tespit robotu ile öğrencinin seviyesini tespit ediyor, seviyesine uygun soru çözümleri sunuyoruz. Ezber sisteminin dışında kalan öğrenci, kolay ve kendi hızında çalışabileceği bir öğrenme modeli ile sınavlara hazırlanıyor.

Geri Dönüşler

Örnek Videolar

AYT Kimya Kursu, AYT’ye sayısal bölümü üzerinden girecek öğrencilerin Kimya dersindeki bilgisini arttırmak ve bu derste rakiplerine fark atmasına yardımcı olmak amacıyla online sınava hazırlık sistemi ile düzenlenen bir eğitimdir.

AYT Kimya Kursu ile üniversiteye hazırlık dönemindeki öğrenciler, Kimya dersine ait Alan Yeterlilik Testleri’nde çıkan konulara ilişkin kapsamlı bilgi edinmektedir. AYT Kimya Kursu, online sınava hazırlık sürecindeki sayısal öğrencilere yönelik düzenlenmektedir. Kursun online olarak düzenlenmesi, öğrenciye birçok açıdan avantaj sağlamaktadır.

Örneğin AYT Kimya Kursu ile öğrenci, kendi öğrenme stilinde eğitim almakta ve dersleri dilediği kadar tekrar etme şansına sahip olmaktadır. Böylece öğrenme süreci daha verimli hale gelmiş olur.

AYT Kimya Kursu Nedir?

AYT Kimya Kursu, Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) sayısal bölüm üzerinden hazırlanan öğrencilerin Kimya dersine ilişkin bilgi birikimini arttırması ve kendini geliştirmesi için online sınava hazırlık sistemiyle hazırlanan bir eğitim programıdır.

AYT Kimya Kursu, öğrencinin Kimya dersine ilişkin mevcut bilgisini geliştirip testlerde yaptığı net sayılarını arttırmasını sağlamaktadır. Bu sayede öğrenci, Kimya dersine ilişkin eksiklerini kapatmakta ve bu derste rakiplerinin önüne geçmektedir.

AYT Kimya Kursu, özellikle Kimya dersinde başarısız olan üniversiteye hazırlık aşamasındaki öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. Sayısal bölüm üzerinden sınava hazırlık yapan öğrenciler AYT Sayısal Paketi’ni ya da TYT + AYT Sayısal Paketi’ni alarak Kimya haricindeki diğer sayısal derslere ilişkin de kapsamlı eğitim alabilir.

AYT Kimya Kursu Nasıl Alınır?

AYT Kimya Kursu, Roket Hazırlık’ın internet sitesinde üyelik açıp kursa kayıp yaptırmak suretiyle alınır.

Roket Hazırlık’a üye olmak için ücret ödemeye gerek olmamaktadır. Öğrenciler siteye hiçbir ücret vermeksizin üye olabilmektedir. 

AYT Kimya Kursu ders materyallerine erişmek için mutlaka kursa kaydolmak gerekmektedir. Kaydını tamamlamayan kişiler, kurs materyallerini kullanma hakkına sahip olmamaktadır.

AYT Kimya Kursu Ne Kadar?

AYT Kimya Kursu ücreti, Roket Hazırlık tarafından 1699 TL şeklinde duyurulmaktadır.

AYT Kimya Kursu’nu Kimler Almalıdır?

AYT Kimya Kursu’nu şu kişiler almalıdır:

 • AYT’ye (Alan Yeterlilik Testleri’ne) sayısal bölümden hazırlanan öğrenciler,
 • Kimya dersine ilişkin bilgi seviyesini arttırmak isteyenler,
 • Kimya dersinde rakiplerine fark atmak isteyen öğrenciler,
 • AYT Kimya dersinde yaptığı net sayısını arttırmak isteyenler,
 • Kimya dersinde farklı soru tiplerini öğrenmek isteyen öğrenciler,
 • AYT Kimya dersindeki konu eksiklerini kapatmak isteyenler.

 

AYT Kimya Kursu ile Neler Öğreneceğim?

AYT Kimya Kursu ile şunları öğreneceksiniz:

 • Modern Atom Teorisi
 • Mol Kavramı
 • Kimyasal Hesaplamalar
 • Gazlar
 • Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
 • Periyodik Sistem
 • Kimya ve Enerji
 • Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
 • Tepkime Hızları
 • Kimyasal Denge
 • Asitler ve Bazlar
 • Çözünme ve Çökelme Dengeleri
 • Kimya ve Elektrik
 • Karbon Kimyasına Giriş
 • Hidrokarbonlar
 • Alkoller-Eterler
 • Ketonlar
 • Karboksilik Asitler
 • Hayatımızda Kimya
 • Geri Dönüşümün Ülke Ekonomisine Katkısı

 

AYT Kimya Kursu Dersleri Nasıl Gerçekleştirilir?

AYT Kimya Kursu dersleri online sınava hazırlık modeli ile yürütülmektedir. AYT Kimya Kursu dersleri, önceden Kimya dersi alanında yetkin bir eğitmen ile stüdyoda hazırlanan videolardan oluşmaktadır. Ders videoları Roket Hazırlık’ın internet adresine eklenmekte ve öğrenciler kursa kayıt yaptırarak eğitim materyallerini kullanabilmektedir.

AYT Kimya Kursu derslerinin online sınava hazırlık sistemi ile sunulması, öğrencinin dersleri istediği zaman, istediği mekanda, dilediği kadar tekrar ederek ve istediği yerde videoyu durdurup devam ettirerek takip etmesini sağlamaktadır. Bütün bunlar, öğrencinin daha kalıcı ve yenilikçi bir üniversiteye hazırlık sürecinden geçmesine yardımcı olmaktadır.

AYT Kimya Kursu Ders Materyalleri Nelerdir?

AYT Kimya Kursu ders materyalleri, AYT Kimya Testi konularına ilişkin önceden profesyonel bir eğitmen ile stüdyoda çekilen ders videoları ve soru çözümü videolarıdır.

AYT Kimya Kursu ders materyalleri arasında Kimya dersi soru çözümü ve konu anlatım videolarının PDF formatında indirilebilen yazılı versiyonu da bulunmaktadır. Öğrenci, PDF dosyasını internet olmadığı zamanlarda ders kaynağı olarak kullanabilmektedir. Böylece kesintisiz bir online sınava hazırlık dönemi yaşanır ve üniversiteye hazırlık süreci sekteye uğramamış olur.

AYT Kimya Kursu ders materyalleri arasında Kimya dersi için hazırlanan testler de yer alır. Kimya testlerini çözen öğrenci, hangi soru tiplerinde ya da hangi konularda kendini geliştirmesi gerektiğini görmüş olur. Böylece süreç daha verimli geçer ve öğrencinin sınavda başarılı olma ihtimali artar.

Konu Başlıkları

1- Endotermik Tepkimeler, Potansiyel Enerji-Tepkime Koordinatı
2- Ekzotermik Tepkimeler, Tepkime Entalpisini Etkileyen Faktörl
3- Standart Oluşum Entalpisi, Oluşum Isısı ile Tepkime Entalpis
4- Bağ Enerjileri, Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
5- Tepkime Hızları, Tepkimedeki Her Bir Maddeye Göre Hız
6- Anlık Hız, Tepkime Hızının Ölçülmesi, Çarpışma Teorisi, Akti
7- Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler, Derişimler ve Tepkime Hı
8- Çok Basamaklı Tepkimelerde Hız Bağıntısı, Katalizör, Katının
9- Kimyasal Denge, Minimum Enerji ve Maksimum Düzensizlik Eğili
10- Kısmi Basınçlar Türünden Denge Sabiti, Denge Sabiti-Tepkime
11- Denge Hesaplamaları, Dengeye Etki Eden Faktörler, Katalizör
12- Sıcaklık, Basınç ve Hacim Değişiminin Dengeye Etkisi
13- Sulu Çözelti Dengeleri, pH ve POH kavramı
14- Bronsted-Lowry Asit-Baz Tanımı, Konjuge Asit-Baz Çifti, Asi
15- Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH ve POH, Tampon Çözeltil
16- Hidroliz, Nötrleşme Tepkimeleri, Titrasyon
17- Çözünme-Çökelme Dengesi
18- Çözünürlük
19- Çözünürlük Dengesine Etki Eden Faktörler, Ortak İyon Etkisi
20- İndirgenme-Yükseltgenme
21- Redoks Tepkimelerinde Yaygın Kullanılan Maddeler, Redoks Te
22- Periyodik Tabloda ve Kimyasal Tepkimelerde Aktiflik
23- Aşınma Olan Ortamlarda ve Yükseltgenme-İndirgenme Potansiye
24- Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler, Pil Şeması, Pil Po
25- Pil Gerilimine Etki Eden Faktörler ve Derişim Pilleri
26- Standart Olmayan Koşullarda Elektrot Potansiyellerinin Hesa
27- Elektroliz Olayı ve Faraday Yasaları
28- Suyun Elektrolizi, Elektroliz Devrelerinde Maddelerin Açığa
29- Anorganik ve İnorganik Bileşikler, Sigma ve Pi Bağları, Bas
30- Hibritleşme, VSEPR Gösterimi ve Rezonans
31- Hidrokarbonlar: Alkanların Adlandırılması, Alkil Grupları,
32- Hidrokarbonlar: Alkanlarda İzomeri, İzo-İzomerisi, Neo-İzom
33- Hidrokarbonlar: Alkanlarda Konum İzomerisi, Siklo Alkanlar,
34- Yanma Tepkimeleri, Yer Değiştirme Tepkimeleri, Kraking Tepk
35- Hidrokarbonlar: Alkenlerin Adlandırılması, Siklo Alkenler,
36- Hidrokarbonlar: Alkenlerde İzomeri
37- Alkenlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Katılma Tepkim
38- Yükseltgenme ve Polimerleşme Tepkimesi, Alkenleri Elde Etme
39- Hidrokarbonlar: Alkinlerin Adlandırılması, Alkinlerde İzome
40- Aromatik Bileşikler (Arenler)
41- Fonksiyonel Gruplar ve Alkoller
42- Alkollerin Fiziksel Özellikleri ve Kimyasal Tepkimeleri, Al
43- Eterler ve Eterlerde İzomeri
44- Eterleri Elde Etme Yöntemleri, Eterlerin Genel Özellikleri
45- Aldehitler
46- Ketonlar
47- Karboksilik Asitler
48- Esterler, Yağlar ve Yağ Asitleri
49- Fosil Yakıtlar, Sürdürülebilirlik ve Nanoteknoloji
Materyal Desteği
Tamamı Roket Hazırlık bünyesinde hazırlanan konu anlatımlı soru çözümleri ve kaynak materyalleri ile hiçbir yerde olmayan özel içerikler.
Koçluk ve Rehberlik Servisi
Öğrencilerin sınav kaygısı ve stresi yaşamadan sınava hazırlamasını sağlayan rehberlik servisi ve öğrencinin hedeflerini belirlemesine yardımcı olacak koçluk hizmeti. (Bu hizmet, ek ücrete tabidir)
7/24 Tüm İçeriklere Sınırsız Erişim
Öğrencilerin istediği yerden istediği zaman ders içeriklerine ulaşmasını sağlayan yapay zeka destekli çevrim içi eğitim modeli.
Konu Anlatımlı Soru Çözümleri
Ezbere değil öğrenmeye dayalı, öğrencinin konuyu her yanıyla kavramasını sağlayan, özel yazılımlar ile desteklenmiş konu anlatımlı soru çözümleri.
Netlerin Bir Türlü Artmıyor mu?

Öğrencimizin Roket Hazırlık ile netlerini nasıl arttırdığını öğren.

Netlerin Bir Türlü Artmıyor mu?
Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun?

Roket Hazırlık ile sınavda başarılı olmayı öğren.

Sınava Hazırlanırken Zorluk mu Yaşıyorsun?
Ezberlemek Zor mu Geliyor?

Roket Hazırlık ile öğrenmeye dayalı sınava hazırlık deneyimini yaşa.

Ezberlemek Zor mu Geliyor?
Eğitim Danışmanımız ile iletişime geç.
Hemen Ara
+90 0850 840 54 37
Whatsapp ile destek al
İletişime geçmek için tıkla
Menüyü Kapat