Kategorilerimiz
06 KASIM 22
Devamını Oku

06 KASIM 22
Devamını Oku

06 KASIM 22
Devamını Oku

06 KASIM 22
Devamını Oku

Kavramsal Öğrenme Nedir?
Blog Yazarı Serap ILGIN Blog Tarihi 02-10-2022

Kavramsal Öğrenme Nedir?

Kavramsal öğrenme, kişinin herhangi bir konuyu öğrenirken daha önce öğrendiği kavramlar ile ilişki kurmasıdır. Kavramsal öğrenmede derse ait kavramların birbirini nasıl etkilediği öğrenilir ve böylece dersi anlamak kolaylaşır.

Kavramsal öğrenme, öğrencinin bir konuyu öğrenirken o derste bulunan kavramların birbiriyle kurduğu ilişkiyi ve kavramların arasındaki farkları anlamaya çalışmasıdır. Eğer kavramlar arasındaki bağlantı anlaşılırsa ders daha kalıcı ve tam bir şekilde öğrenilir.

Kavramsal öğrenmede öğrenci kavramlar arasındaki bağlantıyı tam olarak öğrendiği için yeni kavramları öğrenirken bu bilgileri kullanarak zorluk yaşamamış olur. Eğer konu tam olarak kavranmamışsa ileriki konuları da anlamak pek mümkün olmayacaktır ve öğrenci o derste başarısız olacaktır. Bu açıdan bakıldığında okullarda kavramsal öğrenmenin kullanılması önemlidir.

Kavramsal Öğrenmenin Faydaları Nelerdir?

Kavramsal öğrenmenin faydaları şunlardır:

  • Kavramsal öğrenme sayesinde yeni kavramlar daha kolay öğrenilir.
  • Kavramsal öğrenme, öğrencinin dersi daha iyi anlamasını sağlar.
  • Kalıcı öğrenme açısından işe yarar.
  • Dersin mantığını anlamak kavramsal öğrenme ile mümkündür.
  • Kavramsal öğrenme ile konunun farklı yönleri arasında bağlantı kurulur.
  • Özellikle sayısal derslerde başarılı olmaya katkı sunar.
  • Dersle ilgili farklı soru tiplerinin çözümünü kolaylaştırır.
  • Kavramsal öğrenme, bir derste öğrencinin daha başarılı olmasına katkı sunar.

Kavramsal öğrenmenin faydaları temel olarak dersin mantığını anlama ve öğrencinin ders başarısını arttırma şeklinde açıklanabilir. Kavramsal öğrenme modeli özellikle sayısal derslerde öğrencilerin daha başarılı olmasına katkı sunar.

İşlemsel Öğrenme Nedir?

İşlemsel öğrenme, kavramsal öğrenmenin aksine kavramlar arasında ilişki kurmadan yalnızca o kavramın nasıl kullanılacağını bilmektir. İşlemsel öğrenmede kavramın nedenleri, nasıl ortaya çıktığı gibi kısımları bilmeye gerek yoktur, önemli olan o kavramla ilgili işlemlerin nasıl yapılacağını bilmektir.

Örneğin Matematik dersinde öğrencinin konunun mantığını tam olarak kavraması için önce dersle alakalı kavramları anlaması, daha sonra işlemlerin nasıl yapıldığını anlaması ve son olarak kavram ile işlem arasındaki bağlantıyı idrak etmesi gerekir. İşlemsel öğrenmede öğrenci yalnızca işlemlerin nasıl yapıldığını öğrenir, kavramları tam olarak kavramak önemli değildir. İşlemsel öğrenmede önemli olan, öğrencinin işlemi nasıl yapacağını bilmesidir. Dolayısıyla öğrenci işlemsel öğrenmede yalnızca soruların nasıl çözüldüğünü bildiği için farklı soru tiplerinde zorluk çekebilir, Matematik dersini tam olarak kavramamış olur.

Öğrenci Matematik dersinde probleme ait kavramları tam olarak bilmiyorsa, yalnızca işlemlerin nasıl yapılacağını öğrenmişse bu işlemsel öğrenmeye girer. Ancak öğrenci Matematik dersindeki bir probleme ait kavramları tam olarak öğrenmişse ve o kavramın diğer kavramlarla olan ilişkisini anlamışsa işlemleri yapmakta zorluk çekmeyecek ve karşısına çıkan farklı soru çeşitlerini rahatlıkla çözebilecektir. Bu da kavramsal öğrenmeye girer.

Kavramsal Öğrenme mi Ezbere Dayalı Öğrenme mi?

Kavramsal öğrenme, öğrencinin bir derste bulunan kavramlar arasında ilişki kurarak konuyu öğrenmesidir. Ezbere dayalı öğrenme ise öğrencinin ders konularına sorgulamadan, yalnızca bilgiyi aklında tutacak şekilde çalışmasıdır. Dolayısıyla kavramsal öğrenme konunun daha iyi anlaşılmasını sağladığı için ezbere dayalı öğrenmeden daha iyidir.

Ezbere dayalı öğrenmede öğrenci kavramlar arasındaki ilişkiyi anlayamaz bu yüzden karşısına çıkan farklı bir soruyu çözmekte zorlanır ve konuyu kısa süre içerisinde unutur. Oysa kavramsal öğrenmede öğrenci kavramların birbiri üzerindeki etkisini bilir ve kavramları birbirinden ayırt etmeye başlar. Böylece kalıcı öğrenme sağlanmış olur. Dolayısıyla kavramsal öğrenme, ezbere dayalı öğrenmeye göre daha iyi bir yöntemdir ve eğitimde tercih edilmelidir.

Ezbere Dayalı Öğrenme Nedir?

Ezbere dayalı öğrenme, öğrencinin bir konu üzerine düşünmeden yalnızca bilgileri zihninde tutmak için tekrar etmesidir. Ezbere dayalı öğrenmede sorgulama yoktur, öğrenci sadece bilgiyi aklında tutmaya çalışır.

Matematik, Tarih, Biyoloji gibi birçok derste öğrenciler ezber yapar. Ancak herhangi bir dersi ezberlemeye çalışmak, yapılacak en büyük hatalardan biridir. Çünkü ezbere dayalı öğrenmede kişi bilgileri tam olarak öğrenmemiş olur, yalnızca belli süreliğine zihninde tutar. Dolayısıyla dersleri iyi bir şekilde öğrenmek için ezbere dayalı öğrenme yöntemini kullanmamak gerekir.

Ezber Dayalı Öğrenme Faydalı mı?

Hayır, ezbere dayalı öğrenme faydalı değildir çünkü ezbere dayalı öğrenmede bilgiler kolayca unutulur ve tam bir şekilde öğrenilmemiş olur.

Ezbere dayalı öğrenmede öğrenci dersi sorgulamaz, kavramlar arasındaki bağlantıyı anlayamaz dolayısıyla karşısına çıkan farklı soru tiplerini çözemez. Örneğin Matematik dersinde öğrenci ezberlediği bir soru tipini kullandığı test kitabında gördüğünde çözebilir ancak soru üzerinde ufak bir değişiklik yapıldığında çözmekte zorlanır. Dolayısıyla öğrencinin derste başarılı olması için ezbere dayalı öğrenme modelini kullanmaması, konunun mantığını anlamaya çalışması gerekir.

Yorum Yap