Kategorilerimiz
06 KASIM 22
Devamını Oku

06 KASIM 22
Devamını Oku

06 KASIM 22
Devamını Oku

06 KASIM 22
Devamını Oku

Aralıklı Tekrar Tekniği Nedir?
Blog Yazarı Serap ILGIN Blog Tarihi 25-09-2022

Aralıklı Tekrar Tekniği Nedir?

Aralıklı tekrar tekniği, bir konuyu kalıcı bir şekilde öğrenmek için düzenli aralıklarla tekrar etmeye dayanan öğrenme yöntemidir. Aralıklı tekrar tekniğinin diğer adı sistemli tekrar yöntemi olarak geçer.

Bir bilgiyi hafızada uzun süre tutmanın yolu öğrenilenleri tekrar etmekten geçer. Aralıklı tekrar tekniğinde öğrenilen bilgiler düzenli olarak tekrar edilir. Dolayısıyla aralıklı tekrar yöntemi sayesinde öğrencilerin dersleri daha uzun süre aklında tutması sağlanmış olur. 

Aralıklı Tekrar Yöntemi Ne Demek?

Aralıklı tekrar yöntemi, diğer ismiyle sistemli tekrar yöntemi, öğrenilen bilgilerin akılda daha uzun süre kalması için belirlenen aralıklarla tekrar edilmesi şeklinde uygulanan bir öğrenme tekniğidir. Aralıklı tekrar yöntemi, kalıcı öğrenme teknikleri arasında yer alan bir tekniktir.

Aralıklı tekrar yöntemi özellikle bilgi yoğunluğunun fazla olduğu Edebiyat, Biyoloji, Tarih gibi derslerde kullanılabilir. Aralıklı tekrar tekniğinde öğrenilen dersler düzenli bir şekilde tekrar edilir. Bu sayede en karmaşık bilgiler bile zihinde daha uzun süre kalır.

Aralıklı Tekrar Tekniği Nasıl Uygulanır?

Aralıklı tekrar tekniği şu şekilde uygulanır:

  • Aralıklı tekrar tekniğini uygulamak için ilk olarak çalışılacak konu seçilir.
  • Konu not tutarak çalışılır ve öğrenilir.
  • Not tutarken konu anlaşılır şekilde açıklanır ve önemli bilgiler mutlaka yazılır.
  • Öğrenilen bilgiler ertesi gün tekrar edilir. 
  • Konuyu ilk çalışmadan sonraki dördüncü gün yine konu tekrarı yapılır.
  • Öğrenilen bilgiler yedinci ve on dördüncü gün tekrar edilir.

Aralıklı tekrar tekniği yukarıdaki aşamalar yerine getirilerek uygulanır. Aralıklı tekrar yöntemi, konu eksiği olduğu fark edildiği zaman tekrar uygulanabilir. Örneğin öğrenci çözdüğü testlerde hedeflediği nete ulaşamıyorsa konu tekrarı yapabilir.

Aralıklı Tekrar Yöntemi Neden Uygulanmalıdır?

Aralıklı tekrar yöntemi, öğrenilen bir konuyu daha uzun süre akılda tutmak için uygulanmalıdır. Özellikle sözel bölümü öğrencileri aralıklı tekrar tekniğini uygulayarak bilgileri daha kolay akılda tutabilir.

Aralıklı tekrar yöntemi, öğrencinin konuyu tam bir şekilde öğrenmesini sağladığı için uygulanmalıdır. Çünkü yapılan her tekrarda konuya ait farklı bilgiler öğrenilir ve dersin mantığı daha iyi kavranır. Dolayısıyla aralıklı tekrar tekniğini uygulamak daha kolay hale gelir.

Kalıcı Hafıza için Tekrar Süreleri Nelerdir?

Kalıcı hafıza için tekrar süreleri konuyu öğrendikten sonra ilk 24 saat içinde tekrar etmek, ertesi gün tekrar etmek, dördüncü ve yedinci gün tekrar etmek şeklinde sıralanabilir. Ardından iki hafta sonra ve iki ay sonra konuyu tekrar etmek gerekir.

Kalıcı hafıza için tekrar sürelerini öğrenen öğrenciler mutlaka bu sürelere uyarak ders çalışmalıdır. 

Unutma Eğrisi Nedir?

Unutma eğrisi, kişinin öğrendiği bilgiyi tekrar etme sıklığına bağlı olarak ne kadar sürede unuttuğunu gösteren bir grafiktir. Unutma eğrisi, Alman psikolog Hermann Ebbinghaus tarafından bulunmuştur.

Hermann Ebbinghaus, unutma eğrisini bulmak için 1800’lü yılların sonlarında belirli bir anlamı olmayan heceler belirlemiş ve bunları ezberlemeye çalışmıştır. Daha sonra unutma süresini belirlemek için bu heceleri tekrar söylemeye çalışarak kendini test etmiştir. 

Unutma eğrisini etkili bir şekilde yönetmek için aralıklı tekrar tekniği kullanılabilir. Aralıklı tekrar yöntemi sayesinde bilgiyi unutma süresi kısalır. Bu sayede bilgiyi hatırlama oranı artar.

Yorum Yap